සාමාජික ගාස්තු සහ පාඨමාලා ගාස්තු ඔන්ලයින් ගෙවන්න

by | Jan 1, 2021 | ලියාපදිංචි වීම | 0 comments

සාමාජික ගාස්තු සහ පාඨමාලා ගාස්තු ඔන්ලයින් ගෙවන්න
ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවා CharityShop Family (Executive Team) සාමාජිකත්වය ලබාගන්න. මෙහි උපයන මුදල මෙන් 30/40 ගුණයක් මුදල් උපයන්න ඔබට පුලුවන්.
ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවන්නේ කෙසේද?
සාමාන්ය ලියාපදිංචි ගාස්තුව : රු.2,500
ජනවාරි 5 තෙක් ලියාපදිංචි ගාස්තුව : රු.500 (80%ක අඩු කිරීමක්)
* බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මත අවසන් දිනය දීර්ඝ කර ඇත.
Social Media & eMoney පාඨමාලා ගාස්තුව : රු.2,500
ජනවාරි 10 තෙක් පාඨමාලා ගාස්තුව : රු.1,000
සම්බන්ධ වන සැමට රු.50,000 දක්වා වට්ටම් ලබාගත හැකි වවුචරයක් නොමිළයේ.
මුදල් තැන්පත් කල යුතු ආකාරය :
ඔන්ලයින් ගෙවන්න (Credit / Debit Card හරහා) : https://charityshop.lk/paynow/
බැංකු තැන්පතු හරහා :
සම්පත් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 120514023083
ශාඛාව : Warakapola
කොමර්ෂල් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 8009721391
ශාඛාව : Warakapola
Cargills Foodcity හරහා තැන්පත් කරන්න
ගිණුමේ නම : Danesh Edirisooriya
ගිණුම් අංකය : 009107001513
ශාඛාව : Kurunegala
eZCash හරහා මුදල් එවන්න :
eZCash App එකට ලොග් වෙන්න.
Pay Merchant තෝරන්න
Merchant Name : TLABS (අකුරු නිවැරදිව ටයිප් කරන්න)
Amount : Rs.500
Pay ඔබන්න.
FriMi හරහා මුදල් එවන්න : 0773366488
mCash හරහා මුදල් එවන්න : 0701401010
කැපවීමෙන් මුදල් උපයන්න කැමති අය ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවා රිසිට් පත මෙහි කමෙන්ට් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසු පහත ගෲප් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව එම ගෲප් එකට සම්බන්ධ කරනු නොලැබේ. එය නීතී මාලාවක් යටතේ ක්රියාත්මක වන ගෲප් එකකි.
CharityShop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments