අප්‍රේල් මාසයේදී ඔබ හඳුන්වාදෙන සෑම මිතුරෙකුටම රු.500ක් ගෙවනු ලැබේ

by | Apr 1, 2021 | ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

අප්‍රේල් මාසයේදී ඔබ හඳුන්වාදෙන සෑම මිතුරෙකුටම රු.500ක් ගෙවනු ලැබේ

1$ + CDC 150 (CDC එකක වර්තමාන අගය රු.2.01)

අප්‍රේල් කියන්නේ ගොඩක් වියදම් තියෙන මාසයක්. ඉතිං අපි ඔබට වැඩිපුර උපයගන්න අවස්ථාව ලබාදෙනවා.

මිතුරන් හඳුන්වාදී ආදායම් උපයන ආකාරය දැනගන්න මේ ලින්ක් එක ඔබන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/284254813210302/

CharityShop Team

#2021April1

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments