ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක හරහා ඔබටත් නිදාගෙන ඉන්න විට මුදල් ලැබෙන ක්‍රමයක්

by | Jun 14, 2021 | ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක හරහා ඔබටත් නිදාගෙන ඉන්න විට මුදල් ලැබෙන ක්‍රමයක්

මාසෙට රු.10,000ක් උපයන්න කැමතිනම් Telegram App එක Install කරගන්න.

????????ගාස්තුව නොගෙවූ අයට උපදෙස්????????

✅ ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න :

Download the Telegram App : https://play.google.com/store/apps/details…

✅ සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවූ අය පහත කමෙන්ට් වල තිබෙන කැමති කෙනෙක්ගේ ගෲප් එකක් තෝරා සම්බන්ධ වෙන්න. මතක ඇතිව එක් අයෙක් පමණක් තෝරාගන්න කාරුණික වන්න. එම පුද්ගලයා තමයි අද ඉඳන් ඔබේ ගුරුවරයා වෙන්නේ. ඔබේ සාමාජිකත්වයේ වගකිම ගන්නේ සහ ඔබට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදෙන්නේ එම පුද්ගලයා වේ. රූපය බලා සම්බන්ධ නොවෙන්න. ගැහැණු ළමයෙක් කියා සම්බන්ධ නොවෙන්න.

???????? ගාස්තුව ගෙවූ අයට උපදෙස්????????

✅ ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න :

Download the Telegram App : https://play.google.com/store/apps/details…

✅ ගාස්තුව ගෙවූ අය ඔබේ නමින් සහ සාමාජික අංකයෙන් ටෙලිග්‍රෑම් චැට් ගෲප් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ස්ක්‍රීන්ශොට් සමඟින් උපදෙස් සඳහා පහත ලින්ක් එකට යන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/330184311950685/

✅ ඔබ නිර්මාණය කරගත් Chat Group Link එක මේ පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් කරන්න.

✅ ඔවුන්ව පුහුණු කිරීමේ වගකීම ඔබ සතුයි. ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් 50%ක් ඔබට හිමිවෙනවා. පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවූ ඔබට ප්‍රථම වරට මෙසේ Passive Income (නිදා සිටියදීත් මුදල් ලැබෙන ක්‍රමයක්) හිමිවෙනවා.

පුහුණුව කරන ආකාරය මේ පෝස්ට් එකෙන් ඉගෙන ගන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/330343418601441/

Charityshop Team

#2021ජූනි14

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments