රීලෝඩ් ඇප් එක යාලුවන්ට හඳුන්වලා දීලා දිනකට රු.2,000ක් හොයන්න කැමතිද?

by | May 23, 2021 | ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

රීලෝඩ් ඇප් එක යාලුවන්ට හඳුන්වලා දීලා දිනකට රු.2,000ක් හොයන්න කැමතිද?

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ නොගෙවූ ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.

ඔබේ සාමාජික අංකය සහ දුරකතන අංකය කමෙන්ට් කරන්න.

වැඩි විස්තර දැනගැනීමට මේ ලින්ක් එක ඔබන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/316755673293549/

ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා මේ හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/316836573285459/

CharityShop Team

#2021මැයි23

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments