ඔබට සිංහල යුනිකෝඩ් අකුරු කියවන්න නොහැකිනම්, ඔබගේ ෆෝන් එකෙහි ඒවා නොපෙනේනම් ඔබට මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ විය නොහැක.

by | Dec 19, 2020 | උපදෙස් | 0 comments

ඔබට සිංහල යුනිකෝඩ් අකුරු කියවන්න නොහැකිනම්, ඔබගේ ෆෝන් එකෙහි ඒවා නොපෙනේනම් ඔබට මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ විය නොහැක.
මෙහි සියලුම උපදෙස් සඳහන් කරන්නේ සිංහල යුනිකෝඩ් වලින්. ඔබගේ ෆෝන් එකෙහි ඒ පහසුකම නොමැතිනම් ඔබට මෙයට සම්බන්ධ වීම අපහසු විය හැක.
කරුණාකර සියලුම පෝස්ට් කියවා ලියාපදිංචි වන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments