ඔබ ගාස්තුව ගෙව්ව අයෙක්ද? (2020 – 2021) ඉක්මනින්ම පෝස්ට් එක කියවා කමෙන්ට් කරන්න

by | Mar 20, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

ඔබ ගාස්තුව ගෙව්ව අයෙක්ද? (2020 – 2021) ඉක්මනින්ම පෝස්ට් එක කියවා කමෙන්ට් කරන්න
1️⃣ සාමාජික ගාස්තුව (සම්පූර්ණ / අර්ධ / ජයග්රහණ හරහා නොමිළයේ)
2️⃣ ReSeller Licence
3️⃣ Youtube Team License
ඔබ කමෙන්ට් කල යුත්තේ මෙසේය.
ඔබේ සාමාජික අංකය – Memeber Fee Full/Half/FREE හෝ Reseller හෝ Youtube – ඔබව හඳුන්වාදුන් කෙනාගේ අංකය – ඔබේ දුරකථන අංකය
උදා : CSEX5000 – ReSeller – CSEX0050 – 0701101010
???? කමෙන්ට් එක ඉහත ආකාරයටම අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුය. කොටසක් පමණක් කමෙන්ට් කිරීමෙන් වළකින්න. එයින් ඔබගේ ආදායම ප්රමාද විය හැක.
ඉක්මන් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments