නොමිළයේ පුහුණුව ලබන්න – CharityShop Training Group

by | Mar 10, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

නොමිළයේ පුහුණුව ලබන්න – CharityShop Training Group

පහත ගෲප් වලට සම්බන්ධ වීමට ඔබට සාමාජික අංකයක් අවශ්‍යය. එය ලබාගැනීමට www.mychallenge.work වෙත පිවිසෙන්න

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ, නොගෙවූ ඕනෑම කෙනෙක් සම්බන්ධ වන්න.

Charityshop පුහුණු කණ්ඩායම අංක 1️⃣ :

සාමාජික අංක අගට 0️⃣1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ තිබෙන සාමාජිකයින් අපගේ මේ ගෲප් එකෙන් මුදල් සොයන ආකාරය පුහුණුව ලබන්න පහත Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙන්න

https://t.me/joinchat/iCuL_vs6Gy9kOWJl

Charityshop පුහුණු කණ්ඩායම අංක 2️⃣ :

සාමාජික අංක අගට 5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣ තිබෙන සාමාජිකයින් අපගේ මේ ගෲප් එකෙන් මුදල් සොයන ආකාරය පුහුණුව ලබන්න පහත Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙන්න

https://t.me/joinchat/87ns3YLFaggyNjY1

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

⛔ කිසිම අයෙක් මේ ගෲප් වල පෞද්ගලික කතාබස්, ගුඩ් මෝනින්, ගුඩ් නයිට් මැසේජ් හුවමාරු කරගැනීමෙන් හෝ ඉමෝජි, ස්ටිකර්ස් දැමීමෙන් වළකින්න. ආයතනික ප්‍රශ්න ප්‍රමණක් සාකච්ඡා කරන්න.

???? ඉහත ගෲප් වලින් එකක යම් සාමාජිකයෙක් වෙනත් ආයතනයක ලින්ක් හෝ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සිදුකලහොත් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා තිබුණද ඒ මොහොතේම එම පුද්ගලයාගේ සාමාජිකත්වය අහෝසි කෙරේ.

❌ නුසුදුසු ආකාරයට හැසිරුණහොත් 3වරක් අවවාද කරන අතර 4වන අවස්ථාවේ සාමාජිකත්වය අහෝසි කෙරේ.

❎ සාමාජික අංකයක් නැතුව කිසිම අයෙක් පහත ගෲප් වලට සම්බන්ධ වීම සපුරා තහනම්. ගෲප් එකට සම්බන්ධ වූ පසු ඔබගේ නම – දුරකතන අංකය – සාමාජික අංකය එවන්න.

උදා : අනිල් රත්නකුමාර – 0701501050 – CS0000

සාමාජික අංකයක් නැතිනම් www.mychallenge.work හරහා අංකයක් ගන්න

????????????????????????????????????????????????????????????????

Telegram App එක Install කරගන්න : https://play.google.com/store/apps/details…

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021මාර්තු10

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments