පිරමීඩ කම්පැනි වල බොස්ලා මෙහෙම සේවකයෝ හුරතල් කරනවා.

by | Jul 13, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

පිරමීඩ කම්පැනි වල බොස්ලා මෙහෙම සේවකයෝ හුරතල් කරනවා.
මමනම් විනය, සදාචාරය කඩ කලොත් සල්ලි ගැන බලන්නේ නෑ, ගෙව්ව සල්ලිත් ආපහු ගෙවලා පන්නලා දානවා…
කාලකණ්නි හුරතල් කිරිලි නෑ අපේ…
CharityShop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments