පිරිමි එහෙම බොරු කරයිද…???

by | Jun 7, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

පිරිමි එහෙම බොරු කරයිද…???

දිනක් දර කපන්නෙක් ගඟක් අසළ ගසක අත්තක් කපද්දී ඔහුගේ පොරොව ගඟට වැටුණි.

පොරොව අහිමි වූ ඔහු හඬා වැටුණේය.

එකෙණහිම මතු වූ දේවතාවෙක් “නුඹ හඬන්නේ මන්දැ?”යි ඇසීය.

තම පොරොව ගඟට වැටුණු බව හේ කීය.

දෙවියෝ ගඟ තුළට වන්නේ නැවත මතු වූයේ රත්තරන් පොරොවක් සමගිනි.

“මේ පොරොව නුඹේද?” දෙවියෝ ඇසූහ.

“නැත.” දර කපන්නා පිළිවදන් දුනි.

යළිත් ගඟ තුළට වන් දෙවියෝ නැවත මතු වූයේ රිදී පොරොවක් සමගිනි.

“මේ පොරොව නුඹේද?” දෙවියෝ ඇසූහ.

“නැත.” දර කපන්නා නැවතත් පිළිවදන් දුනි.

යළිත් ගඟ තුළට වන් දෙවියෝ නැවත මතු වූයේ යකඩ පොරොවක් සමගිනි.

“මේ පොරොව නුඹේද?” දෙවියෝ ඇසූහ.

“ඔව්.” දර කපන්නා පිළිතුරු දුන්නේය.

දර කපන්නාගේ අවංක භාවය ගැන තුටු වූ දෙවියෝ පොරෝ තුනම ඔහුට දුන්නේය.

දර කපන්නා සතුටින් ගෙදර ගියේය.

* * *

දිනක් ඔහු සිය බිරිඳ සමග ගඟ ළඟින් යන අතර දරකපන්නාගේ බිරිඳ ගඟට වැටුණේය.

හේ හඬා වැටුණේය. දෙවියෝ නැවතත් ඔහු ඉදිරියේ පෙනී සිටියහ.

“නුඹ හඬන්නේ මක් නිසාද?” දෙවියෝ ඇසූහ.

“අහෝ දෙවියනි, මගේ බිරිඳ ගඟට වැටුණා!”

ගඟ තුළට වන් දෙවියෝ නැවත මතු වූයේ ජෙනිෆර් ලෝපෑස් සමගිනි.

“මේ නුඹේ බිරිඳ ද?” දෙවියෝ ඇසූහ.

“ඔව්!” දර කපන්නා සතුටින් මුර ගෑය.

දෙවියෝ කෝප වූහ.

“බොරුකාරයා!! අමූලික බොරු!!!”????????????

“අනේ, මට සමාවෙන්න දෙවියනේ. වරදවා හිතන්න එපා.” දරකපන්නා හේතු දැක්වීය.

“දැන් බලන්න, ජෙනිෆර් ලෝපෑස් මගේ බිරිඳ නෙවෙයි කියලා කිව්වා නම් ඔබ වහන්සේ අරගෙන එනවා කැත්රින් සීටා ජෝන්ස්.

එතකොට මම කියනවා එයාත් නෙවෙයි කියලා.

තුන්වැනි වර ඔබ වහන්සේ අරගෙන එනවා මගේ බිරිඳ.

එතකොට මම කියනවා එයා තමයි කියලා.

එවිට ඔබ වහන්සේ මේ තුන් දෙනාම මට දෙනවා.

ඒත් දෙවියනි, මම දුප්පත් මිනිහා. කොහොමද මේ බිරියන් තුන් දෙනෙක් නඩත්තු කරන්නේ? -අන්න ඒකයි- මම මුලින් ම ඔව් කිව්වෙ”..

ආදර්ශය – පුරුෂයෙක් විටෙක මුසාවක් කියයි නම් එයට ගෞරවනීය සහ අත්‍යවශ්‍ය හේතුවක් තිබේ!!

උපුටා ගැනීමකි ~ අයිතිය කතෲ සතුය

CharityShop Team

#2021ජූනි7

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments