පිළිතුරු එවන්න ~ ජයග්‍රහණය කරන්න ????

by | Jul 8, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

පිළිතුරු එවන්න ~ ජයග්‍රහණය කරන්න ????

ජූලි 3 ආරම්භ කල Answer & Win තරඟයේ ප්‍රශ්න වල පිළිතුරු එවන්න පහත ලින්ක් එකට යන්න : https://forms.gle/EJy19Gon8JCJ99xc7

පිළිතුරු ලබාගැනීම ජූලි 9 මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් අවසන් වෙනවා…

CharityShop Team

#2021ජූලි8

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments