ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්නම් ඔබේ සාමාජික අංකය සහ දුරකථන අංකය මෙහි කමෙන්ට් කරන්න

by | Jan 13, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්නම් ඔබේ සාමාජික අංකය සහ දුරකථන අංකය මෙහි කමෙන්ට් කරන්න
ඉන්පසු 0701 10 10 10 අංකයට මිස් කෝල් එකක් ගහන්න, අපි ඔබට කෝල් එකක් ගන්නම්…
ලියාපදිංචි සැවොම අනිවාර්යයෙන්ම අද අපිට කතා කරන්න…
ඔබගේ පසුගිය සතියේ ගෙවීම් අද ලබාදීමට අප සූදානම්..
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments