සාමාජිකයින් සඳහා උපදෙස් | පෙබරවාරි පළමු සතිය (1 සිට 7 දක්වා)

by | Feb 1, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

සාමාජිකයින් සඳහා උපදෙස් | පෙබරවාරි පළමු සතිය (1 සිට 7 දක්වා)
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ : පෙබරවාරි 01 දින 9.00pm
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? මූලික උපදෙස් ????
1️⃣ සාමාජික වීම සහ ගාස්තුව ගෙවීම
2️⃣ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන තුරු මැසෙන්ජර් හෝ දුරකථනය ඔස්සේ තොරතුරු ලබා නොදෙන්නේ ඇයි ?
3️⃣ පෙබරවාරි 01 වෙනිදා වැඩිවූ රු.2,500 සාමාජික ගාස්තුව අඩු කරගන්නේ කෙසේද?
4️⃣ ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාගන්න පුලුවන් Telegram Group එක :
5️⃣ සාමාජිකයින්ට මුදල් ගෙවූ බවට සාක්ෂි :
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? මුදල් සෙවීම පහසු කිරීමට සිදුකල හැකි ක්රියාකාරකම් ????
1️⃣ ප්රොෆයිල් පික්චර් එක මාරු කරගන්න :
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? මෙම සතියට අදාල මුදල් සොයන ක්රම ????
1️⃣ වෙබ් අඩවියක් අවශ්ය ව්යාපාරිකයෙකුගේ දුරකථන අංකයක් ලබාදී රු.5,000ක් ලබාගන්න – https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/247562350212882/
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments