අඩි 3ක් උසැති රු.35,000ක් වටිනා මෙවැනි ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් ඔබේ කරගන්න කැමතිද?

by | Dec 17, 2020 | ආයෝජන | 0 comments

අඩි 3ක් උසැති රු.35,000ක් වටිනා මෙවැනි ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් ඔබේ කරගන්න කැමතිද?
තවත් තෑගී 100ක්…
ආයෝජනය රු.1,000යි. එක් වරක් පමණයි. එයද නැවත ඔබට රු 1,000ක වවුචර් එකක් ලෙසට හිමිවනු ඇත.
මෙය Luxury Stoneware Private Limited වෙතින් පිදෙන තිළිණයකි.
කැමතිනම් කමෙන්ට් කරන්න.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments