ගිගාබයිට් 1500ක TV Series / Films ලැබුනොත් ඔබ කැමතිද?

by | Dec 23, 2020 | ආයෝජන | 0 comments

ගිගාබයිට් 1500ක TV Series / Films ලැබුනොත් ඔබ කැමතිද?
රු.1,000ක ආයෝජනයකින් 500GB, 1000GB සහ 1500GB ලෙස 3 දෙනෙකුට එම ත්යාගය දිනාගැනීමට අවස්ථාව…
තවත් තෑගී 100ක්…
ආයෝජනය රු.1,000යි. එක් වරක් පමණයි. එයද නැවත ඔබට රු 1,000ක වවුචර් එකක් ලෙසට හිමිවනු ඇත.
කැමතිනම් කමෙන්ට් කරන්න.
මෙම ත්යාගය ලබාදෙන්නේ RFTS Market වෙතිනි. පේජ් එක ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments