මේ ස්මාර්ට් දුරකථනය ඔබේ කරගන්න කැමතිද?

by | Dec 17, 2020 | ආයෝජන | 0 comments

මේ ස්මාර්ට් දුරකථනය ඔබේ කරගන්න කැමතිද?
තවත් තෑගී 100ක්…
ආයෝජනය රු.1,000යි. එක් වරක් පමණයි. එයද නැවත ඔබට රු 1,000ක වවුචර් එකක් ලෙසට හිමිවනු ඇත.
කැමතිනම් කමෙන්ට් කරන්න.
මෙම ත්යාගය ලබාදෙන්නේ ED Mart වෙතිනි. පේජ් එක ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments