රට වෙනුවෙන් රු.1,000ක් ආයෝජනය කරන්න | තෑගි දිනන්න

by | Jan 2, 2021 | ආයෝජන | 0 comments

රට වෙනුවෙන් රු.1,000ක් ආයෝජනය කරන්න | තෑගි දිනන්න
ඔන්න අපි මාසයක් තිස්සේ ඔබට දැනුම් දුන්න වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට අද අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි හැමෝටම කීවා රු.1,000ක් වෙන් කර තබාගන්න කියලා. වැඩි විස්තර දැනුම් දෙන්නම් කියලා.
අවම ආයෝජනය රු.1,000. රට වෙනුවෙන් ඔබේ යුතුකම ඉටුකිරීමට ඔබට ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ආයෝජනය කරන්න පුලුවන්. තීරණය ඔබ සතුයි.
1. ක්ෂණිකව Gold Membership එක හිමිවේ
2. ඔබේ ආයෝජනයට ක්ෂණිකව රු.1,000ක
Charityshop Discount Voucher එකක්
(ඔබටම එය භාවිතා කල හැක, නොඑසේනම්
විකිණිය හැක.)
3. තෝරාගන්නා 100 දෙනෙකුට වටිනා තෑගි
4. සාමාජික ගාස්තු නොගෙවා CharityShop Family Group එකට ඇතුල් වීමට දින 30ක Pass එකක්
5. සියලුම ක්රියාකාරකම් සඳහා ගෙවීම් වැඩිවේ
රු.1,000ක් ආයෝජනය කරන්න සූදානම් අය කමෙන්ට් කරන්න.
අප විස්තර පළකරන තෙක් එම සූදානම් අය පහත ගෲප් එකටද සම්බන්ධ වී සිටින්න.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments