රු.1,000ක වෙනස් වූ ආකාරයක ආයෝජනයකින් රු. 50,000*ක් දක්වා තෑගි දිනන්න අවස්ථාව

by | Dec 18, 2020 | ආයෝජන | 0 comments

රු.1,000ක වෙනස් වූ ආකාරයක ආයෝජනයකින් රු. 50,000*ක් දක්වා තෑගි දිනන්න අවස්ථාව
සාමාජික නොවන, මුදල් උපයන්නේ නැති අයටද මෙම ආයෝජනයට සම්බන්ධ විය හැක.
YES ලෙස කමෙන්ට් කරන සියලුම දෙනා “රට වෙනුවෙන් මානුෂීය ආයෝජනයක්” වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගනු ලැබේ.
එම ආයෝජනය කරන සැමට නොමිළයේ අපගේ වෙළඳ ජාලය හරහා රු.100,000ක් දක්වා වට්ටම් ලබාගත හැකි වව්චරයක් සහ
රූපාවාහිනී*, ශීතකරන*, රෙදි සේදුම් යන්ත්ර*, ව්යායාම් උපකරණ, ප්රොජෙක්ටර්, පරිගණක, විශාල බුදු පිළිම, පිරිත් චෛත්ය, කොරෝනා වෙනුවෙන් රු.ලක්ෂ 100ක් දක්වා රක්ෂණ, ටී ෂර්ට් ඇතුලු ත්යාග 100ක් දිනාගැනීමට අවස්ථාව.
ඔබ ජයග්රාහකයෙක් නොවුනත් ඔබේ රු.1,000ක ආයෝජනය නැවත ඔබටම රු.1,000ක වට්ටම් වවුචරයක් ලෙස ලැබෙන නිසා කිසිදු අවධානමක් නැත. (දින 45කට පසු ලබාගැනීමෙන් ඔබට වැඩි ප්රතිලාභ හිමිවේ) එම වවුචරය ඔබ භාවිතා නොකරනවානම් වෙනත් අයෙක්ට ලබාදී ඔබෙන් වැයවූ රු.1,000 නැවත ලබාගත හැක.
මෙය ක්රියාකාරකමක් නොව ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවකි.
දෙසැම්බර් 25ට ප්රථම එම ආයෝජනය කරන්න හැකියාව ඇති අය කමෙන්ට් කරන්න.
වැඩි විස්තර පසුව දැනුම් දෙන්නම්….
* අපත් සමඟ සම්බන්ධ වන වෙළඳ ආයතන අනුව ත්යාග වෙනස් විය හැක.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments