රු.3,500ක් වන පිරිත් සජ්ජායනයවන චෛත්‍ය ඔබේ නිවසේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ බුද්ධ මන්දිරයේ තැන්පත් කිරීමට දිනාගැනීමට කැමතිද?

by | Dec 23, 2020 | ආයෝජන | 0 comments

රු.3,500ක් වන පිරිත් සජ්ජායනයවන චෛත්‍ය ඔබේ නිවසේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ බුද්ධ මන්දිරයේ තැන්පත් කිරීමට දිනාගැනීමට කැමතිද?
ජයග්රාහකයින් 5 දෙනෙක්ට….
තවත් තෑගී 100ක්…
ආයෝජනය රු.1,000යි. එක් වරක් පමණයි. එයද නැවත ඔබට රු 1,000ක වවුචර් එකක් ලෙසට හිමිවනු ඇත.
කැමතිනම් කමෙන්ට් කරන්න.
මෙම ත්යාගය ලබාදෙන්නේ Bodhi – බෝධි වෙතිනි. පේජ් එක ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments