ෆිල්ම් බලන්න, ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න, මීටින් තියන්න Android ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් දිනාගන්න කැමතිද?

by | Dec 23, 2020 | ආයෝජන | 0 comments

ෆිල්ම් බලන්න, ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න, මීටින් තියන්න Android ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් දිනාගන්න කැමතිද?
ඔබේ ජංගම දුරකථනය සම්බන්ධ කරද ෆිල්ම් නැරඹීමට හැක.
තවත් තෑගී 100ක්…
ආයෝජනය රු.1,000යි. එක් වරක් පමණයි. එයද නැවත ඔබට රු 1,000ක වවුචර් එකක් ලෙසට හිමිවනු ඇත.
කැමතිනම් කමෙන්ට් කරන්න.
මෙම ත්යාගය ලබාදෙන්නේ

GeelimzShop

වෙතිනි. පේජ් එක ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා…

Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments