අද හැමෝටම සුභ දවසක් !

by | Jun 29, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

අද හැමෝටම සුභ දවසක් !

CharityShop වෙතින් ප්‍රතිලාභ රාශියක්…

ඔබ සූදානම්ද?

1️⃣ පාඨමාලා ගාස්තුව ජූනි 30න් පසු රු.10,000යි. අද හැමෝටම රු.5,000ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්

2️⃣ අද නව ආදායම් ඉපැයුම් ක්‍රම 5ක් වගේ හඳුන්වාදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා

3️⃣ ඔබට ලැබෙන කොමිස් මුදල් වැඩිවීමක් වෙනවා

4️⃣ රීලෝඩ් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා

5️⃣ හැමෝම බලාපොරොත්තුවෙන් හිටිය රීලෝඩ් ඇප් එක අද සිට අපි නැවත විකිණීම ආරම්භ කරනවා.

6️⃣ ගෲප් එකේ ඉන්න හැමෝටම පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අද හඳුන්වා දෙනවා

7️⃣ පසුගිය මාසයේ Reselling සහ Home Delivery ආදායම අද ඔබගේ ගිණුමට බැරවෙනවා

මේ සියල්ල පළකල සැනින් දැනගන්න, අපගේ Telegram Channel එක Subscribe කරන්න…

https://t.me/CharityShopLK

Charityshop Team

#2021ජූනි29

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments