ආයතනයට අවංකව ආදරය කරන අය සොයන පැය 8ක මෙහෙයුම…

by | May 31, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

ආයතනයට අවංකව ආදරය කරන අය සොයන පැය 8ක මෙහෙයුම…

කිය කියා කරන්නේ මොකටද…

කියලා කලොත් හැමෝගෙම හද පත්ලේ තියෙන ආදරේ උතුරලා ගලලා අපි ලෙස්සලා වැටෙන්නත් පුළුවන් නේ….

මැයි 31 හවස 6න් පසු මුණ ගැහෙමු…

CharityShop Team

#2021මැයි31

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments