ආයතන වල නම සාමාජිකයින් විසින්ම විනාශ කරන ලදි…

by | May 23, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

ආයතන වල නම සාමාජිකයින් විසින්ම විනාශ කරන ලදි…

මෙන්න මේ නිසයි මා ඔබට මාස 5ක් විනය උගන්වලා ඊට පස්සේ සල්ලි හොයන්න ක්‍රම ගොඩක් දුන්නේ…

අපේ ආයතනයේ කෙනෙක් අනුන්ගේ පෝස්ට් වල ලින්ක් කමෙන්ට් කලොත් සාමාජිකත්වය අහෝසි කරනවා…

අන්න ඒ බය තියාගන්න…

සල්ලි වලට වඩා විනය, සදාචාරයට තැනක් දෙන්න…

මොකද මට ලාභයට වඩා ගෞරවය වටිනවා…

සැ.යු : උපුටාගත් ස්ක්‍රීන්ශොට් එකකි.

CharityShop Team

#2021මැයි23

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments