ඔබට අපෙන් කෙටිපණිවිඩයක් ලැබුණාද?

by | May 22, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

ඔබට අපෙන් කෙටිපණිවිඩයක් ලැබුණාද?

එසේනම් ඔබට,

1️⃣ රු.2,500ක් වටිනා 4%ක කොමිස් ලැබෙන රීලෝඩ් ඇප් එක නොමිළයේ

2️⃣ CDC 1000 (රු.5000) ක් නොමිළයේ හිමිවේ

3️⃣ අද දිනයේ පාඨමාලා සාමාජික ගාස්තුව (Lifetime) රු.3,350කි. මෙය සෑම දිනකම අප අලුතෙන් හඳුන්වාදෙන මුදල් ඉපයීම් ක්‍රම ගණන අනුව දිනකට රු.100-200කින් වැඩිවේ. මැයි 25න් පසු ගාස්තුව රු.5,000ක් වේ. මැයි 25ට පෙර සම්බන්ධ වෙන ඔබට වර්තමාන ගාස්තුවෙන් රු.500ක වට්ටමක් හිමිවේ

4️⃣ ආදායම් ඉපයීමට ක්‍රම 200+

5️⃣ මරණාධාර – රු.25,000 (සක්‍රීය සාමාජිකයින්ට)

6️⃣ උපත් ආධාර – රු.25,000 (සක්‍රීය සාමාජිකයින්ට)

7️⃣ ජීවිත කාලය පුරාවටම ඔන්ලයින් ආදායම් ඉපයීමට සහය

8️⃣ පෝස්ට් ශෙයාර් කර දිනකට 4$ – 20$ පහසුවෙන් සොයාගැනීමට අවස්ථාව

මේ සියල්ල ඔබට ලබාගැනීමටනම් අපගෙන් CharityShop නමින් ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයේ ස්ක්‍රීන්ශොට් එකක් කමෙන්ට් කල යුතුය.

✅ ඉහත රීලෝඩ් ඇප් එක නොමිළයේ ලැබෙන්නේ මැයි 12න් පසු නව සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට පමණි.

CharityShop Team

#2021මැයි22

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments