මාත් එක්ක කතාකල ඒ විනාඩි කිහිපය ඔබට දැනුනේ කොහොමද ?

by | May 24, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

මාත් එක්ක කතාකල ඒ විනාඩි කිහිපය ඔබට දැනුනේ කොහොමද ?

කවද හරි මට කෝල් එකක් දීලා තියේනම් ඒ අත්දැකීම වචන වලට හරවන්න…

මට බයේ ඉන්න අය කමෙන්ට් කියවන්න. එතකොට තේරෙයි මං “නපුරු කුමාර්” වගේ නෙමේ කියලා…

CharityShop Team

#2021මැයි24

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments