මැයි සහ ජූනි මාසයේ ඔබ යම් ආදායමක් ලබා ඇති බව උපකල්පනය කලහොත්

by | Jun 22, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

මැයි සහ ජූනි මාසයේ ඔබ යම් ආදායමක් ලබා ඇති බව උපකල්පනය කලහොත්

ඔබගේ එම ආදායම ඔබට අවශ්‍ය කොහොමද ?

1️⃣ ඔබගේ බැංකු ගිණුමට (eWallet එකට මුදල් තැන්පත් කල පසු UPAY හරහා ලංකාවේ ඕනෑම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කල හැක. ඉන්පසුව ඔබට ATM හෝ බැංකුවක් හරහා එම මුදල Withdraw කල හැක.)

2️⃣ Reload App එකට Topup එකක් ලෙස (eWallet එකට මුදල් තැන්පත් කලපසු ඔබට Reload App Payment Request එකක් හරහා එය ඔබගේ Reload App එක Topup කරගත හැක. එමගින් ඔබට උපරිම 6%ක ලාභයක්ද එම මුදලෙන් ලබාගත හැක)

ආදායම් තියෙන අයගේ සාමාජික අංක ලැයිස්තුවක් අප මීට දින කිහිපයකට කලින් මැසෙන්ජර් චැට් එක හරහා එවනු ලැබුවා. එම ලිස්ට් එකේ ඔබේ නමත් තිබුනානම් හැකි ඉක්මනින්ම මේ පෝස්ට් එකට ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රමය කමෙන්ට් කරන්න.

✅ ඔබ තවමත් සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවා ප්‍රවර්ධන කටයුතු කල අයෙක්නම් ඔබගේ මුදල්ද අපි ඔබගේ eWallet එකට තැන්පත් කරනවා. තවමත් ඔබගේ eWallet එක නිර්මාණය කරගෙන නොමැතිනම් හැකි ඉක්මනින්ම එය නිර්මාණය කරගන්න…

CharityShop Team

#2021ජූනි22

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments