මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තත්පර 10න් හදාගන්න කැමතිද?

by | Jul 13, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තත්පර 10න් හදාගන්න කැමතිද?

▪️ඡායාරූපයක පසුබිම අයින් කරන්න තත්පර 2යි.

▪️අලුත් පසුබිමක් දාන්න තත්පර 2යි.

▪️ සේව් කරන්න තත්පර 1යි.

ඉතිරි තත්පර 4….???

▪️ හිතන්න තත්පර 4යි….

50 දෙනෙක් කමෙන්ට් කලොත් කියලා දෙනවා….

ඉගෙන ගන්න මේ ලින්ක් එකට යන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/348570836778699/

CharityShop Team

#2021ජූලි13

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments