2021 වසරේදී අපිත් එක්ක එකතුවෙලා මුදල් උපයන්න ඔබ සූදානම්ද?

by | Jan 1, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

2021 වසරේදී අපිත් එක්ක එකතුවෙලා මුදල් උපයන්න ඔබ සූදානම්ද?
දෙසැම්බර් 31 අපි හැමෝටම මුදල් ගෙව්වා.
අද අලුත් අවුරුද්දක්…
මුදල් ඉපයීම් කරන්න ක්රියාකාරකම් නොකල අයටද අද ඉඳන් ආරම්භ කරන්න පුලුවන්….
සූදානම් අය කමෙන්ට් කරන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments