අපගේ CharityShop ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකරුවන්

by | Mar 6, 2021 | කණ්ඩායම | 0 comments

අපගේ CharityShop ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකරුවන්

1️⃣ මහේෂිකා මදූ

2️⃣ Eranga Uduwara Arachchi

3️⃣ Pinipa Samarasekera

4️⃣ Lahiru Mendis

5️⃣ Ruchira Anuradha (නව පත්වීමකි)

සියලුම කළමනාකරුවන් (Manager) ඉහත ඔබට වෙන් කල ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකරුවාට ෆේස්බුක් පණිවිඩයක් යවා ඔවුන්ගේ Telegram Chat Link එක ලබාගන්න.

ඉන්පසු දිනපතා ඔවුන්ට වාර්තා කල යුතුය.

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021මාර්තු6

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments