ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවා ලියාපදිංචි වන සැමට දාන දාන සෑම රීලෝඩ් එකටම ආපසු ඔබට කොමිස් මුදලක් ලැබෙන ඇප් එකක් නොමිළයේ

by | Jan 21, 2021 | නව හඳුන්වාදීම් | 0 comments

ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවා ලියාපදිංචි වන සැමට දාන දාන සෑම රීලෝඩ් එකටම ආපසු ඔබට කොමිස් මුදලක් ලැබෙන ඇප් එකක් නොමිළයේ
මෙය දීමනාව ජනවාරි 31 දක්වා පමණයි…
ඔබට ඔබගේ, අසල්වැසියන්ගේ, කාර්යාලයේ මිතුරන්ගේ, මගතොටේ, බස් එකේ, දුම්රියේ හමුවන හිතවතුන්ගේ බිල්පත් ගෙවා අමතර මුදලක් ඉපයිය හැක.
ගෙවිය හැකි ආයතන :
Prepaid : Dialog, Mobitel, Hutch, Etisalat, Airtel, Dialog TV
Postpaid : Dialog, Dialog TV, Dialog 4G, Dialog CDMA, Hutch
Mobile Wallet : eZCash, mCash
Utility Bill Payments : CEB, Water, SLT, Lankabell, LECO, TV Lanka, Tripmo, Pickme, Ubee, Ikman, AIA Life Insurance, LOLC Finance etc.
ඇප් එකෙහි User Name සහ Password ලබාගන්න සාමාජික ගාස්තුව තැන්පත් කල රිසිට් පත සමඟ ඔබගේ නම, ඊමේල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ සාමාජික අංකය කමෙන්ට් කරන්න.
සාමාජික ගාස්තුව : රු.2,500
(එම මුදල CDC 2,500ක් ලෙස ඔබගේ ගිණුමට එකතුවනු ඇත. අපගේ eCommerce DiscountStore එක ආරම්භ කල පසු එය Voucher එකක් ලෙස Redeem කල හැක.)
බැංකු තැන්පතු හරහා ගෙවන්න :
සම්පත් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 120514023083
ශාඛාව : Warakapola
කොමර්ෂල් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 8009721391
ශාඛාව : Warakapola
Cargills Foodcity හරහා තැන්පත් කරන්න
ගිණුමේ නම : Danesh Edirisooriya
ගිණුම් අංකය : 009107001513
ශාඛාව : Kurunegala
eZCash හරහා මුදල් එවන්න :
eZCash App එකට ලොග් වෙන්න.
Pay Merchant තෝරන්න
Merchant Name : TLABS (අකුරු නිවැරදිව ටයිප් කරන්න)
Amount : Rs.2,500
Pay ඔබන්න.
FriMi හරහා මුදල් එවන්න : 0773366488
Western Union / Moneygram හරහා ගෙවන්න : Name : B. Danesh Maduranga Edirisooriya
NIC : 198617103806
Address : Koskolawatta, Hunuwala, Thulhiriya
Phone : 0773366488
Purpose : Family Maintanance
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments