ලෝන් එකට ගිණි පොළියක් අය කරගන්න ලෝකේ…

by | May 28, 2021 | නව හඳුන්වාදීම් | 0 comments

ලෝන් එකට ගිණි පොළියක් අය කරගන්න ලෝකේ…

අපෙන් ගත්ත ලෝන් එකට අපි ඔබට අමතර පොළියක් ගෙවනවා.

✅ CS සාමාජික අංක හිමි අයට

✅ පසුගිය මාස 5 පුරාවට පෝස්ට් සියල්ලට අවබෝධයෙන් ලයික් කමෙන්ට් කල අයට

✅ රු. 20,000 වඩා ආදායම් ඉපැයූ අයට

මෙම ප්‍රතිලාභ හිමිවේ… විශ්වාසය මත පමණක් තෝරාගැනීම සිදු කෙරේ.

රු.1,000ක් සඳහා උපරිම රු.57ක්ද

රු.10,000ක් සඳහා උපරිම රු.570ක්ද

රු.20,000ක් සඳහා උපරිම රු.1,140ක්ද සතියක් ඇතුලතදී ලාභ ලැබිය හැක.

අප ඔබට ලබාදෙන මුදලෙන් ලැබෙන ලාභය ඔබට හිමිවන අතර, අප ලබාදුන් මුදල පමණක් ආපහු ලබාදිය හැක.

වැඩි විස්තර පසුව බලාපොරොත්තු වන්න..

CharityShop Team

#2021මැයි28

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments