ෆේස්බුක් පේජ් එකට Payment Gateway එකක් ~ පැය 24න් (සාමාජිකයින්ට පමණයි) – For the First time in Sri Lanka

by | Jun 23, 2021 | නව හඳුන්වාදීම් | 0 comments

ෆේස්බුක් පේජ් එකට Payment Gateway එකක් ~ පැය 24න් (සාමාජිකයින්ට පමණයි) – For the First time in Sri Lanka

???? වෙබ් අඩවියක් අවශ්‍ය නැත

???? පැය 24න් ඔබට පේජ් එක නිර්මාණය කර දේ.

???? පේජ් Cover, Profile Picture නිර්මාණය කරදෙනු ලැබේ.

???? WhatsApp Setup කරදෙනු ලැබේ.

???? Visa/Master Credit සහ Debit Card හරහා ගෙවීම් කල හැක. මිළ අධික Machine එකක් අවශ්‍ය නැත.

???? Visa/Master Card Payment වලදී ඔබගෙන් අයවෙන කොමිස් මුදල 3.5%. එනම් රු.1,000ට රු.35කි. අවශ්‍යයිනම් එය 2.5 දක්වා අඩුකර ගත හැක.

???? පාරිභෝගිකයන්ට ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට පැමිණ QR Scan කර ගෙවීම් කල හැක

???? ෆේස්බුක් පේජ් එකෙහි ඇති QR එක Scan කරද ගෙවීම් කල හැක.

???? QR ගෙවීම් වලදී ඔබගෙන් අයවන කොමිස් මුදල 0.5%කි. එනම් රු.1,000ට රු.5ක සේවා ගාස්තුවකි.

???? පාරිභෝගිකයා ගෙවිය යුතු මුදල SMS, Email එකක් හරහා යැවීමෙන් පසු ඕනෑම Visa/Master කාඩ්පත් විස්තර ඇතුලත් කරගෙවීම් කල හැක.

???? අඩු ලියවිලි වලින් ඔබගේ ගිණුම නිර්මාණය කර දේ.

???? මාසික හෝ වාර්ශික ගාස්තු නැත

???? ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි නොමැතිවුවද පැය 24කින් ඔබට Payment Gateway එක ලබාගත හැක.

???? WhatsApp හරහා ලියකියවිලි සියල්ල ඔබට එවනු ලැබේ.

???? තොරතුරු පුරවන්න නොතේරේනම් එයත් අපි ඔබට කර දෙන්න සූදානම්.

???? ගෙවීම් වල මුදල් ඔබගේ ඕනෑම ගිණුමකට ලබාගත හැක

???? දින 2න් 2ට ඔබේ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් වේ.

???? ඔබගේ සියලුම ගෙවීම් බලාගැනීමට Online Dashboard එකක්.

???? CharityShop වෙබ් අඩවියෙන්ම සියලුම කටයුතු සිදුකල හැක.

???? Android Mobile App එකක්ද හිමිවේ

???? POS App එකක්ද හිමිවේ.

???? ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ නමටම Gateway එක ලබාගත හැක.

???? QR Payment අවශ්‍යයිනම් පමණක් අමතර දිනක් ගතවේ.

???? වෙබ් අඩවියක් තිබේනම් WooCommerce Payment Gateway එකක්ද Setup කර දිය හැක. එවිට වෙබ් අඩවිය හරහාද ගෙවීම් කල හැක.

???? සියලුම තාක්ෂණික දැනුම ස්ක්‍රීන්ශොට් සහ වීඩියෝ ඔස්සේ සිංහලෙන් උගන්වනු ලැබේ.

???? සියලුම් දේම ඔබගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කල හැක. පරිගණකයක් අවශ්‍යම නැත.

???? දැනට Visa, Master පමණක් ගෙවීම් කල හැකි අතර හැකි ඉක්මනින් Amex, Discover ආදී කාඩ්පත් හරහාද ගෙවීම් කිරිමට පහසුකම් සැලසීමට බලාපොරොත්තු වේ.

???? පහත Lanka QR සහිත ඇප් වලින්ද ගෙවීම් කල හැක.

UPay, Frimi, Genie, eZCash, iPay, onepay, SOLO, DFCCpay, cim, NDB Neos, Flash, OrelPay, DirectPay, Sampath ePay

ඔබත් CharityShop සාමාජිකයෙක්නම්…

දැනට යම් ව්‍යාපාරයක් කරනවානම්…

අදම ඔබගේ Payment Gateway එක සහ ෆේස්බුක් පිටුව නිර්මාණය කරවාගන්න…

සාමාජික නොවන අයට : රු.15,000

සාමාජිකයින්ට : රු.7,500

මෙම දීමනාව ජූනි 30 දක්වා පමණයි…

කතා කරන්න : 0701 10 10 10

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021ජූනි23

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments