CharityShop ????ne Platform Reload App ~ ලෝකයේ ප්‍රතිලාභ වැඩිම රීලෝඩ් ඇප් එක (Android Only)

by | May 28, 2021 | නව හඳුන්වාදීම් | 0 comments

CharityShop ????ne Platform Reload App ~ ලෝකයේ ප්‍රතිලාභ වැඩිම රීලෝඩ් ඇප් එක (Android Only)

CharityShop සාමාජික නොවන අයට මෙහි කොමිස් මුදල් අඩු අතර, ලබාදෙන පහසුකම්ද අඩුබව කරුණාවෙන් සලකන්න…

1️⃣ කොමිස් මුදල – 5.7% (ලංකාවේ වැඩිම කොමිස් ගෙවීම)

ලංකාවේ වෙනත් ආයතන වල ඔබට කොමිස් ගෙවන්නේ 4% – 2.5 අතර ප්‍රමාණයකටය. අප ආයතනය කිසිදු ලාභයක් තබා නොගනී.

2️⃣ සේවාදායකයින් – 54+ (ලංකාවේ වැඩිම සේවාදායකයින් සහිත ඇප් එක)

වෙනත් ආයතන වල සිටිනේ 20 අඩු සේවාදායකයින් පිරිසකි.

3️⃣ රීචාර්ජ් (Topup) කිරීමට ක්‍රම – 20+ (ලංකාවේ වැඩිම ක්‍රම)

වෙනත් ආයතන වල ඇත්තේ උපරිම ක්‍රම 3කි. ඔබට ඇප් එක රීචාර්ජ් කර ගැනීමට ලඟම තිබෙන ෆුඩ් සිටි එකෙන්, Post Office එකෙන් සහ Communication එකෙන්ද හැකියාව ඇත. බැංකු 11ක් ඔස්සේ සේවා ගාස්තුව රහිතව ගෙවීම් කල හැක. PayGo Kiosk, UPay, Frimi වැනි ඇප් ඔස්සේද ගෙවීම් කල හැක.

4️⃣ ඔන්ලයින් රීචාර්ජ් කිරීමේ හැකියාව (3%ක සේවා ගාස්තුව)

ඔබගේ Credit / Debit Card ඔස්සේද Topup කල හැක. වෙනත් ආයතන ඔබගෙන් මේ ගාස්තුවටද අමතර ගාස්තුවක් එකතු කර ඇතත් අපගේ අය කරන්නේ බැංකුවෙන් අයවන මුදල පමණි.

5️⃣ සතියේ ඕනෑම දිනක තත්පර 30න් පැය 24 පුරා රීචාර්ජ් කරගැනීමේ හැකියාව

සෙනසුරාදා, ඉරිදා, නිවාඩු දින, ඇඳිරිනීතිය, සංචරණ සීමා මොන දේ වුනත්, උදේ, දවල්, රෑ ඕනෑම මොහොතක Topup කරගත හැක.

6️⃣ රීචාර්ජ් ලෝන් – දින 5 කාලයක් දක්වා

ඇඳිරිනීතිය සහ සංචරණ සීමා කාල වලදී Topup කිරීම ආයතනය විසින් කරනු ලැබේ. ඔබට ගෙවීමට උපරිම දින 5ක කාලයක් / ඇඳිරිනීතිය අවසන් වන තුරු අවස්ථාව ලැබේ.

7️⃣ ඇප් එක සඳහා ගෙවීම – ජීවිත කාලයටම එක් වරක් පමණයි

වෙනත් ආයතන වල ඇප් වලට වාර්ෂිකව රු.1,000 – 1,500 ගෙවිය යුතුය. අපගේ ඇප් එකට ජීවිත කාලයටම එක් වරක් පමණි.

8️⃣ පැය 24 පුරා පාරිභෝගික සේවය

වෙනත් ආයතන වල පාරිභෝගික සේවයක් නැති තරම්. වෙබ් අඩවි වල දුරකතන අංක වලින් කවදාවත් පිළිතුරු ලබාදෙන්නේද නැත. නමුත් අප සාමාජිකයින්ට පැය 24 පුරා සම්බන්ධ විය හැක.

9️⃣ Huwawi Phone භාවිතා කරන අයට PlayStore හරහා නැතිව APK එක හරහා Install කිරීමට හැකිවීම

???? Basic ඇප් එකෙහි මිළ – රු.2,500 (4% කොමිස් මුදල සමඟ)

???? Priority ඇප් එකෙහි මිළ – රු.3,500 (5+% කොමිස් මුදල සමඟ, Reload Loan සහ ඉහත සියලුම වරප්‍රසාද සමඟ තවත් ඔන්ලයින් මුදල් ඉපයීමේ ක්‍රම 200+ක් සමඟින්…)

???? සේවාදායකයින් සහ කොමිස් මුදල් ගෙවීම් සටහන

????Extra International Services

1 DTH AIRTEL DIGITAL TV – 189.00 %

2 DTH DISH TV – 189.00 %

3 DTH RELIANCE DIGITAL TV – 189.00 %

4 DTH SUN DIRECT – 189.00 %

5 DTH TATA SKY – 189.00 %

6 DTH VIDEOCON D2H – 189.00 %

???? Prepaid පෙරගෙවුම් සේවා

7 AIRTEL – 5.70 %

8 MOBITEL  – 5.70 %

9 DIALOG  – 3.50 %

10 ETISALAT  – 5.70 %

11 HUTCH  – 5.70 %

12 DIALOG TV  – 3.50 %

13 DIALOG HBB PREPAID  – 2.00 %

14 DIALOG EMG – 0.00 %

☎ Postpaid පසුගෙවුම් සේවා (බිල්පත්)

15 DIALOG POSTPAID – 0.60 %

16 DIALOG 4G ROUTER – 0.60 %

17 DIALOG TV POSTPAID- 0.60 %

18 MOBITEL POSTPAID  – 0.40 %

19 DIALOG CDMA  – 0.60 %

20 AIRTEL POSTPAID – 3.00 %

21 HUTCH POSTPAID – 5.00 %

22 ETISALAT POSTPAID – 5.00 %

???? Mobile Money

23 EZ CASH TOPUP  – 0.00 %

24 MCASH TOPUP –  0.10 %

???? Utility සේවා

25 CEB BILL – 18.00 Rs (අමතර)

26 SLT BILL – 0.10 %

27 WATER BILL – 20.00 Rs (අමතර)

28 LANKA BELL – 0.10 %

29 LECO BILL – 20.00 Rs (අමතර)

???? Taxi Services ටැක්සි සේවා

30 PICK ME – 0.30 %

31 TRIPMO  – 0.30 %

32 UBER LANKA – 0.30 %

???? Insurance, Leasing & Micro Finance රක්ෂණ සමාගම්, ලීසින් සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම්

33 AIA LIFE PREMIUM – 0.30 %

34 TV LANKA – 12.00 %

35 LOLC Finance PLC – 0.40 %

36 N S B DEPOSIT – 0.00 %

37 IKMAN – 0.30 %

38 LANKA BROADBAND – 0.30 %

39 HNB FINANCE – 0.30 %

40 CDB – 0.00 %

41 SOFTLOGIC LIFE  – 0.30 %

42 FAIRFIRST LIFE – 0.30 %

43 SRILANKA INSURANCE  – 0.30 %

44 CEYLINCO LIFE – 0.30 %

45 HNB ASSURANCE – 0.30 %

46 ALLIANZ LIFE – 0.30 %

47 LOLC LIFE ASSURANCE – 0.30 %

48 JANASHAKTHI LIFE – 0.30 %

49 AMANA TAKAFUL – 0.30 %

50 BIMPUTH FINANCE  – 0.30 %

51 BERENDINA MICROFINANCE – 0.30 %

52 CF LEASING – 0.30 %

53 ASSETLINE LEASING  – 0.30 %

54 ASIA ASSET FINANCE – 0.30 %

ඔබටත් ඇප් එක මිළදී ගන්න අවශ්‍යයිනම් දැන්ම කතාකරන්න – 0701 10 10 10

මෙය සීමිත දින ගණනකට පමණයි ලබාදීම කරන්නේ…

???? මිළ – රු.2,500/=

???? රු.3,500/= ක් ගෙවා CharityShop Lifetime සාමාජිකත්වය ලබාගන්නා අයට රීලෝඩ්  ඇප් එක නොමිළයේ හිමිවේ.

රීලෝඩ් ඇප් එක මිළදී ගන්නා ආකාරය සහ ඉල්ලුම් කරන ආකාරය  : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/315955163373600/

රීලෝඩ් ඇප් එකට ගෙවීම් කිරීමට බැංකු තොරතුරු ලබාගන්නා ආකාරය : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/318091539826629/

සංචරණ සීමා යටතේ පසුව ගෙවීමේ පදනම මත රීලෝඩ් Topup ලබාගන්නා ආකාරය : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/315896883379428/

රීලෝඩ් ඇප් එක භාවිතා කරන ආකාරය (ස්ක්‍රීන්ශොට්) : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/311841057118344/

ඇප් එක Topup කරගන්න App එකෙන්ම Fund Request එකක් එවන ආකාරය : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/317818519853931/

රීලෝඩ් ඇප් එක විකුණා ආදායම් උපයන්නේ කෙසේද?: https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/316755673293549/

ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා මේ හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/316836573285459/

100%ක් කොමිස් මුදල් ලබාගැනීමට සැපිරිය යුතු කාරණා : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/317422616560188/

???? නව CharityShop සාමාජිකයින්ට මෙය නොමිළයේ ලබාදේ.

❎ ඇප් එක සහ Topup දෙකම පසුව ගෙවීමේ ක්‍රමයට ඉල්ලීමෙන් වළකින්න.

✅ මෙහි ඇතුලත් සුවිශේෂී සේවාවන්/පහසුකම් සහ ඉහළ කොමිස් මුදල් ලබාදෙන්නේ CharityShop ආයතනයට ආදරය කරන සක්‍රීය පෝස්ට් සියල්ලටම දිනපතා ලයික්, කමෙන්ට් කරන අයට පමණි.

❎ ඇප් එකෙන් වාසි ලබාගැනීමේ පරමාර්ථය යටතේ පෝස්ට්, ලයික් කමෙන්ට් කරන අයට එය ව්‍යාජ ලෙස අපට හැඟී ගියහොත් ප්‍රතිලාභ, කොමිස් මුදල් පද්ධතිය හරහා අඩුවනු ඇත.

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021මැයි28

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments