නොමිළයේ TRX සොයමු

නොමිළයේ TRX සොයමු (ලියාපදිංචි වන සැමට TRX 100ක් (රු.2,800) නොමිළයේ හිමිවේ) – සාර්ථකව දිනපතා TRX 10-15 Withdraw කිරීම් කරන ඇප් එකකි

ලියාපදිංචි වන්න : https://e.trx-trading.com/m/reg.php?t=QTRX4485805

ස්ක්‍රීන්ශොට් සමඟින් සියලුම විස්තර බලන්න :

https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/293466358955814/

❎ මෙය තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවියකි. කිසිදු වගකීමක් අප ආයතනය දරන්නේ නැත. අප උත්සාහ කරන එකම දේ Scam නොවුණ නොමිළයේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ආදායම් ඉපයිය හැකි ක්‍රම ඔබට හඳුන්වාදීම පමණයි.

අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක්නම් දින 10ක් පමණ ඔබගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ශෙයාර් කලානම් අපගේ රු.1,000 සාමාජික ගාස්තුව මේ හරහා සෙවිය හැක.

CharityShop Team

#2021April26

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments