නොමිළයේ TRX 500ක් ලබාගන්න කැමතිද?

by | May 10, 2021 | වෙනත් eMoney Apps - මුදල් උපයන ක්‍රම | 0 comments

නොමිළයේ TRX 500ක් ලබාගන්න කැමතිද?

තත්පර 20න් ලියාපදිංචි වෙන්න :

https://x.tronflashloans.com/m/reg.php?t=XTRX8365767

ඔබගේ දුරකතන අංකයෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න. පාස්වර්ඩ් රීසෙට් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ප්‍රවේශමෙන් පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරන්න.

මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් උනාම නොමිළයේ TRX 500ක බෝනස් එකක් ලබා දෙනවා.

ඊට අමතරව ඔබට පුළුවන් TRX ප්‍රමාණයක් ඩිපොසිට් කරල ට්‍රේඩින් එකක් පටන් ගන්නත්. ඒ හැම ට්‍රේඩින් එකකින්ම 5% ක ලාභය ලැබෙනවා පැය 24 කින්.

ඔබට රෙෆරල් හරහාද 20%, 10% ලෙස ලෙවල් 2ක් දක්වා TRX හිමිවෙනවා.

පහත ලින්ක් එකෙන් ලියාපදිංචි වෙන අයට අඩු මුදලට TRX මිළදීගන්න සහ TRX ලෝන් TRX 100 දක්වා ලබාගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඇප් එකට සම්බන්ධ වී මැසේජ් එකක් එවන්න.

නොමිළයේ TRX 500 ගන්න ලියාපදිංචි වෙන්න : https://x.tronflashloans.com/m/reg.php?t=XTRX8365767

CharityShop Team

#2021මැයි10

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments