පෝස්ට් දාලා, ලින්ක් ශෙයාර් කරලා, කමෙන්ට් කරලා, ලයික් කරලා ඩොලර් හොයන්න ඕනද?

by | Apr 28, 2021 | වෙනත් eMoney Apps - මුදල් උපයන ක්‍රම | 0 comments

පෝස්ට් දාලා, ලින්ක් ශෙයාර් කරලා, කමෙන්ට් කරලා, ලයික් කරලා ඩොලර් හොයන්න ඕනද?

පැය 24න් 1$ Withdraw කලා…

ලියාපදිංචි වෙන්න. වැඩි විස්තර පසුවට දෙන්න

✅ ලින්ක් එක කොපි කරගෙන Chrome Browser එකෙන් යන්න උත්සාහ කරන්න. පළමු කමෙන්ට් එක බලන්න

❎ ලින්ක් එක එබුවට පස්සේ එක එක ඇප් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න එයි. ඒවා Close කරන්න. Install නම් කරන්න එපා.

✅ ප්‍රොෆයිල් එක නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ දකුණු පස ඔබේ රූපය ක්ලික් කර Settings > Earnings > My Affiliates වලින් ඔබගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ලබාගෙන තවත් අයට ශෙයාර් කරන්න.

✅ විටින් විට පෝස්ට් දාන්න, කමෙන්ට් දාන්න, ලයික් දාන්න. ඒ හැම එකකටම $ ලැබෙනවා.

Link : https://askdaraz.com/greatsocial/register?ref=charityshop

සැ.යු : තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවියකි. සියලුම කරුණු පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන්න. වගකියනු නොලැබේ.

CharityShop Team

#2021April28

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments