ලියාපදිංචි වුණ ගමන් TRX 200 (රු.4,200) ක් ලැබෙන අලුත්ම ඇප් එක (කලින් ඇප් එකට සමානය – මෙයටත් ලියාපදිංචි වන්න)

by | Apr 26, 2021 | වෙනත් eMoney Apps - මුදල් උපයන ක්‍රම | 0 comments

ලියාපදිංචි වුණ ගමන් TRX 200 (රු.4,200) ක් ලැබෙන අලුත්ම ඇප් එක (කලින් ඇප් එකට සමානය – මෙයටත් ලියාපදිංචි වන්න)

පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න :

https://troncloud.org/reg?code=16086c12695aaa

ඔබගේ දුරකතන අංකයෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න. එපමණයි.

වැඩි විස්තර සඳහා පෝස්ට් එක බලන්න :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/300247088277741/

Photograph used for promotional purposes only !

CharityShop Team

#2021April26

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments