ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ~ ඩවුන්ලෝඩ් කර භාවිතා කරන්න

by | Apr 30, 2021 | ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා | 0 comments

ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ~ ඩවුන්ලෝඩ් කර භාවිතා කරන්න

ඔබට පුලුවන් පහත ???? අතර තිබෙන කොටස ඔබ කැමති ආකාරයකට වෙනස් කර ඔබගේ සාමාජික අංකය සහ මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් පමණක් නිර්මාණය කල නව Referral Link එක ඇතුලත් කර ගෲප් වල ශෙයාර් කරන්න.

ඔබට අවශ්‍යයිනම් මේ ඡායාරූපය ඩවුන්ලෝඩ් කර ගෲප් වල අප්ලෝඩ් කල හැක.

1️⃣ LKBux

2️⃣ WinWinLK

3️⃣ ArticleMart

4️⃣ DoubleMoney Inc

5️⃣ SuccessLanka

6️⃣ PointZoone

7️⃣ Bannercuts

8️⃣ LionsShare

9️⃣ R2F

????️ CashPickUp

1️⃣1️⃣ BET (Business English Team)

1️⃣2️⃣ VSLLike

❎ මේ පෝස්ට් එකේ සඳහන් Referral Link එක වෙන කිසිම වැඩසටහනක් ප්‍රවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීම සපුරා තහනම්. මෙය භාවිතා කල යුත්තේ මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් පමණි. මීට පෙර ලබාදුන් Referral ලින්ක් එක ඔබගේ සාමාන්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න.

ගෘප් වල පෝස්ට් කල යුතු කොටස කොපි කරගන්න පහසුවට පළමු කමෙන්ට් එකේ සඳහන් කරනවා.

????????????????????????????????????????????????????????????????

ඔබ රෙෆරල් නැතුව වේලෙනවාද? ඔබේ ලින්ක් එක අපිට දෙන්න. අපි ඔබට එය 1,000 ගණනක් මිතුරන් අතරේ ශෙයාර් කර දෙන්නම්.

මගේ සාමාජික අංකය :

සම්බන්ධ වෙන්න කැමතිනම් පහත ලින්ක් එක ඔබන්න : http://bit.ly/CSGetReferrals

????????????????????????????????????????????????????????????????

☘️ අදාල ආයතන ප්‍රවර්ධන වෙනුවෙන් ලෝගෝ භාවිතා කර ඇත.

Charityshop Team

#2021April30

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments