ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ~ මුදල් ගෙවා නිර්මාණය කරගන්න

by | Apr 11, 2021 | ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා | 0 comments

ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ~ මුදල් ගෙවා නිර්මාණය කරගන්න

❎ ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම තහනම් ~ භාවිතයට අවසර ඇත්තේ මුදල් ගෙවා මෙය නිර්මාණය කරගත් සාමාජිකයාට පමණි.

1️⃣ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ ඔබට රු.100ක් ගෙවා මෙවැනි ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකාවක් නිර්මාණය කරගත හැක

2️⃣ Post Share Team එකේ සක්‍රීය සාමාජිකයින්ට නොමිළයේ මෙය නිර්මාණය කර දෙනු ලැබේ

3️⃣ FREE Plan එකට සම්බන්ධ වූ අයට අද සිට රු.250ක් ගෙවා පෝස්ට් එකක් නිර්මාණය කරගත හැක.

ඔබගේ ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකාව අපගේ පහත පේජ් එකට අප්ලෝඩ් කරන අතර ඉන්පසු එය ශෙයාර් කර ඔබට CDC ඉපයීම සිදුකල හැක.

ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කල පෝස්ට් එකත් බලාගන්න මේ ලින්ක් එකට යන්න : https://www.facebook.com/CharityShopBusinessClub/

CharityShop Team

#2021April11

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments