CharityShop ????ne Platform Reload App ~ ලෝකයේ ප්‍රතිලාභ වැඩිම රීලෝඩ් ඇප් එක (Android Only)

by | Jun 30, 2021 | Reload App | 0 comments

CharityShop ????ne Platform Reload App ~ ලෝකයේ ප්‍රතිලාභ වැඩිම රීලෝඩ් ඇප් එක (Android Only)

❎ කරුණාකර මේ පෝස්ට් එක 100%ක් අවබෝධයෙන් තෙවරක් කියවා පමණක් ඇප් එක මිළදී ගන්න. ඔබ අනවබෝධයෙන් මිළදීගෙන ඇතිවන ප්‍රශ්න වලට අප කිසිසේත් වගකියනු නොලැබේ.

???? Membership App (CharityShop eMoney පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන සාමාජිකයින්ට හිමිවන ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව)

1️⃣ කොමිස් මුදල – 6% (ලංකාවේ වැඩිම කොමිස් ගෙවීම)

ලංකාවේ වෙනත් ආයතන වල ඔබට කොමිස් ගෙවන්නේ 4% – 2.5 අතර ප්‍රමාණයකටය. අප ආයතනය කිසිදු ලාභයක් තබා නොගනී.

2️⃣ සේවාදායකයින් – 54+ (ලංකාවේ වැඩිම සේවාදායකයින් සහිත ඇප් එක)

වෙනත් ආයතන වල සිටිනේ 20 අඩු සේවාදායකයින් පිරිසකි.

3️⃣ රීචාර්ජ් (Topup) කිරීමට ක්‍රම – 20+ (ලංකාවේ වැඩිම ක්‍රම)

වෙනත් ආයතන වල ඇත්තේ උපරිම ක්‍රම 3කි. ඔබට ඇප් එක රීචාර්ජ් කර ගැනීමට ලඟම තිබෙන ෆුඩ් සිටි එකෙන්, Post Office එකෙන් සහ Communication එකෙන්ද හැකියාව ඇත. බැංකු 11ක් ඔස්සේ සේවා ගාස්තුව රහිතව ගෙවීම් කල හැක. PayGo Kiosk, UPay, Frimi වැනි ඇප් ඔස්සේද ගෙවීම් කල හැක. Star Points, Crypto Currency වලින්ද ගෙවීම් කල හැක.

4️⃣ ඔන්ලයින් රීචාර්ජ් කිරීමේ හැකියාව (3.1%ක සේවා ගාස්තුව)

ඔබගේ Credit / Debit Card ඔස්සේද Topup කල හැක. වෙනත් ආයතන ඔබගෙන් මේ ගාස්තුවටද අමතර ගාස්තුවක් එකතු කර ඇතත් අපගේ අය කරන්නේ බැංකුවෙන් අයවන මුදල පමණි.

5️⃣ සතියේ ඕනෑම දිනක තත්පර 30න් පැය 24 පුරා රීචාර්ජ් කරගැනීමේ හැකියාව

සෙනසුරාදා, ඉරිදා, නිවාඩු දින, ඇඳිරිනීතිය, සංචරණ සීමා මොන දේ වුනත්, උදේ, දවල්, රෑ ඕනෑම මොහොතක Topup කරගත හැක.

6️⃣ රීචාර්ජ් ලෝන් – දින 5 කාලයක් දක්වා

ඇඳිරිනීතිය සහ සංචරණ සීමා කාල වලදී Topup කිරීම ආයතනය විසින් කරනු ලැබේ. ඔබට ගෙවීමට උපරිම දින 5ක කාලයක් / ඇඳිරිනීතිය/සංචරණ සීමා අවසන් වන තුරු අවස්ථාව ලැබේ.

උපරිම 50,000 දක්වා හෝ ඔබගේ පසුගිය මාසයේ CharityShop ආදායමට සමානව ලෝන් එක ලබාගත හැක.

7️⃣ ඇප් එක සඳහා ගෙවීම – ජීවිත කාලයටම එක් වරක් පමණයි

වෙනත් ආයතන වල ඇප් වලට වාර්ෂිකව රු.1,000 – 1,500 ගෙවිය යුතුය. අපගේ ඇප් එකට ජීවිත කාලයටම එක් වරක් පමණි.

8️⃣ පැය 24 පුරා පාරිභෝගික සේවය

වෙනත් ආයතන වල පාරිභෝගික සේවයක් නැති තරම්. වෙබ් අඩවි වල දුරකතන අංක වලින් කවදාවත් පිළිතුරු ලබාදෙන්නේද නැත. නමුත් අප සාමාජිකයින්ට පැය 24 පුරා සම්බන්ධ විය හැක.

9️⃣ Huwawi Phone භාවිතා කරන අයට PlayStore හරහා නැතිව APK එක හරහා Install කිරීමට හැකිවීම

????️ ඇප් එක භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව ස්ක්‍රීන්ශොට්, වීඩියෝ ඔස්සේ ඉගැන්වීම

????????????????????????????????????????????????????????????????

???? Basic ඇප් එකෙහි මිළ – රු.2,000 (5% කොමිස් මුදල සමඟ, ක්ෂණික Topup පහසුකම)

රෙෆරල් කොමිස් මුදල – රු.300 (එක ලෙවල් එකක් පමණි)

???? Priority ඇප් එකෙහි මිළ – රු.2,500 (6% කොමිස් මුදල සමඟ, ලෝන් හැර අනෙකුත් සියලුම පහසුකම්)

රෙෆරල් කොමිස් මුදල – රු.400 (එක ලෙවල් එකක් පමණි)

???? Membership ඇප් එකෙහි මිළ – ඇප් එක අදාල දිනයේ CharityShop පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවන සැමට නොමිළයේ හිමිවේ.

(6%ක කොමිස් මුදල, Reload Loan සහ මේ පෝස්ට් එකේ සියලුම වරප්‍රසාද සමඟ තවත් ඔන්ලයින් මුදල් ඉපයීමේ ක්‍රම 200+ක් සමඟින්…)

රෙෆරල් කොමිස් මුදල – රු.500 (එක ලෙවල් එකක් පමණි)

????????????????????????????????????????????????????????????????

???? සේවාදායකයින් සහ කොමිස් මුදල් ගෙවීම් සටහන

????Extra International Services

1 DTH AIRTEL DIGITAL TV – 189.00 %

2 DTH DISH TV – 189.00 %

3 DTH RELIANCE DIGITAL TV – 189.00 %

4 DTH SUN DIRECT – 189.00 %

5 DTH TATA SKY – 189.00 %

6 DTH VIDEOCON D2H – 189.00 %

???? Prepaid පෙරගෙවුම් සේවා

7 AIRTEL – 6 %

8 MOBITEL  – 6 %

9 DIALOG  – 3.50 %

10 ETISALAT  – 6 %

11 HUTCH  – 6 %

12 DIALOG TV  – 3.50 %

13 DIALOG HBB PREPAID  – 2.00 %

14 DIALOG EMG – 0.00 %

☎ Postpaid පසුගෙවුම් සේවා (බිල්පත්)

15 DIALOG POSTPAID – 0.60 %

16 DIALOG 4G ROUTER – 0.60 %

17 DIALOG TV POSTPAID- 0.60 %

18 MOBITEL POSTPAID  – 0.40 %

19 DIALOG CDMA  – 0.60 %

20 AIRTEL POSTPAID – 3.00 %

21 HUTCH POSTPAID – 5.00 %

22 ETISALAT POSTPAID – 5.00 %

???? Mobile Money

23 EZ CASH TOPUP  – 0.00 %

24 MCASH TOPUP –  0.10 %

???? Utility සේවා

25 CEB BILL – 18.00 Rs (අමතර අයවෙනවා)

26 SLT BILL – 0.10 %

27 WATER BILL – 20.00 Rs (අමතර අයවෙනවා)

28 LANKA BELL – 0.10 %

29 LECO BILL – 20.00 Rs (අමතර අයවෙනවා)

???? අමතර අයවීම් වලට ඔබ තව අමතර මුදලක් පාරිභෝගිකයාගෙන් ලබාගෙන ලාභයක් ලබාගත හැක.

???? Taxi Services ටැක්සි සේවා

30 PICK ME – 0.30 %

31 TRIPMO  – 0.30 %

32 UBER LANKA – 0.30 %

???? Insurance, Leasing & Micro Finance රක්ෂණ සමාගම්, ලීසින් සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් (මේ දිනවල පහත සේවාවන් තාක්ෂණික ගැටළු නිසා භාවිතා කල නොහැක)

33 AIA LIFE PREMIUM – 0.30 %

34 TV LANKA – 12.00 %

35 LOLC Finance PLC – 0.40 %

36 N S B DEPOSIT – 0.00 %

37 IKMAN – 0.30 %

38 LANKA BROADBAND – 0.30 %

39 HNB FINANCE – 0.30 %

40 CDB – 0.00 %

41 SOFTLOGIC LIFE  – 0.30 %

42 FAIRFIRST LIFE – 0.30 %

43 SRILANKA INSURANCE  – 0.30 %

44 CEYLINCO LIFE – 0.30 %

45 HNB ASSURANCE – 0.30 %

46 ALLIANZ LIFE – 0.30 %

47 LOLC LIFE ASSURANCE – 0.30 %

48 JANASHAKTHI LIFE – 0.30 %

49 AMANA TAKAFUL – 0.30 %

50 BIMPUTH FINANCE  – 0.30 %

51 BERENDINA MICROFINANCE – 0.30 %

52 CF LEASING – 0.30 %

53 ASSETLINE LEASING  – 0.30 %

54 ASIA ASSET FINANCE – 0.30 %

මෙය සීමිත දින ගණනකට පමණයි ලබාදීම කරන්නේ…

✅ CharityShop Lifetime පාඨමාලාවව සම්බන්ධ වෙන සැමට රීලෝඩ්  ඇප් එක නොමිළයේ හිමිවේ.

❎ iPhone වලට මෙම ඇප් එක භාවිතා කල නොහැක.

✅ ඇප් එක මිළදී ගැනීමට පෙර ඇප් එකට ලොග් වී බලන්න.

Android App : https://play.google.com/store/apps/details…

User Name : charitydemo

Password : charitydemo

සැ.යු : මෙම ඇප් එකට එකවර ලොග් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක් අයෙකුට පමණි. දෙදෙනෙක් එකවර ලොග් වුවහොත් පළමුවට ලොග් වන කෙනා ලොග් අවුට් වන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. එම නිසා එසේ ලොග් අවුට් වුවහොත් පසුව වෙලාවක ලොග් වී බලන්න.

Main Company : eZLanka

CharityShop is an authorized distributor of eZLanka Company

සැ.යු : අප මෙපමණ කාලයක් මෙම ඇප් එක ලබාදුන්නේ නොමිළයේය. CharityShop පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන සියලුම දෙනාට ආදායම් ඉපයීමේ ක්‍රම 200න් එකක් ලෙස ඇප් එක ලබාදීම කරන ලදි. නමුත් මෙම ඇප් එකට අප eZLanka ආයතනයේ අනෙක් Distributor වරුන්ට වඩා ගුණාත්මක සේවාවක් ලබාදෙන නිසා බොහොමයක් අය අපෙන් ඇප් එක පමණක් මිළදී ගැනීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ඇප් එක අලෙවි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

✅ නමුත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබාගත යුතු කරුණ වන්නේ මෙහි සියලුම හිමිකම් සහ  පාලනය වන්නේ eZLanka ආයතනය විසින්ය. අපි එහි එක් අවසරලත් අලෙවි නියෝජිතයෙක් පමණි. eZLanka ආයතනය විසින් කොමිස් මුදල් වල වෙනස් කමක් වුවහොත් එය ඔබටද බලපායි. යම් දිනක eZLanka ආයතනය ක්‍රියාකාරිත්වය නතර කලහොත් ඇප් එකද නවතා දැමීමට සිදුවෙනවා. එසේ වුවහොත් ඇප් එකට ඔබ ගෙවූ මුදල නැවත ගෙවනු නොලැබේ.

✅ අවධානම අවබෝධ කරගෙන සම්බන්ධ වීම ඔබගේ වගකීමයි.

එම අවධානම අවම කිරීම වෙනුවෙන් තමයි අපි මෙම ඇප් එක මුලදී විකිණීම් නොකර නොමිළයේ ලබාදීම සිදුකලේ. ඔබට ඇප් එකට යන වියදම පහසුවෙන්ම CharityShop අනෙකුත් ආදායම් ඉපැයුම් ක්‍රම ඔස්සේ උපයාගත හැක.

ඇප් එක අවබෝධයෙන් මිළදී ගන්නවානම් Yes I Agree ලෙස කමෙන්ට් කරන්න.

ඉන්පසුව පහත දුරකතන අංකයට කතාකරන්න – 0701 10 10 10

මුදල් ගෙවා විනාඩි 5න් ඇප් එක සක්‍රීය වේ.

මුදල් ගෙවීමට බැංකු ගිණුම් විස්තර බලාගැනීමට පිවිසෙන්න : https://mychallenge.work/pay-now/

සැ.යු : මෙහි අන්තර්ගතයන් උපුටා භාවිතා කිරීම සපුරා තහනම් !

ඇප් එක මිළදී ගන්න කලින් භාවිතා කරන අයගේ අදහස් බලන්න : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/329797238656059/

✅  ඇප් එක මිළදී ගත් අයෙක්නම් අනික් අයට දැනගන්න ඔබගේ දියුණුව ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න කාරුණික වන්න.

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021ජූනි30

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments