ක්‍රියාකාරකම / Task 04

by | Dec 11, 2020 | ක්‍රියාකාරකම් | 0 comments

ක්‍රියාකාරකම / Task 04
ඔබේ ඉපැයුම් තැන්පත් කිරීමට සම්පත් බැංකුවේ හෝ කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කරන්න.
සඳුදා සිට ඔබට ඉපැයීම් ආරම්භ කරන්න පුලුවන්.
මෙය අවසන් වූ පසු Done ලෙස කමෙන්ට් කරන්න.
CharityShop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments