රීලෝඩ් දිනන්න ~ හැමෝම කියවන්න

by | Mar 2, 2021 | ක්‍රියාකාරකම් | 0 comments

රීලෝඩ් දිනන්න ~ හැමෝම කියවන්න
1️⃣ පෙබරවාරි 26 – මාර්තු 2 අතර ගෲප් එකට සම්බන්ධ වුණ අය
අපේ ගෲප් එකේ පෝස්ට් එකින් එක කියවා අවබෝධයක් ලබන්න. මාර්තු 03 උදෑසන 9ට තරඟය ආරම්භ කරනවා. අපි අසන ප්රශ්න වලට පිළිතුරු දීලා රීලෝඩ් දිනන්න පුලුවන්. ඔබ අලුත් අයෙක්නම් මේ පෝස්ට් එකට “මම අලුත්” හෝ “New Member” ලෙස කමෙන්ට් කරන්න.
2️⃣ සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවූ අය (පෙබරවාරි 28ට කලින් සාමාජික අංකය ගත් අය)
ඔබට පුලුවන් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න මුදල් මේ හරහා සොයන්න. ඔබ කරන්න ඕන පහත ???? අතර තිබෙන කොටස අවම ගෲප් 10ක පමණ පෝස්ට් කරන්න. ලස්සන රූපයක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ රූපය ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම තහනම්. නිර්මාණශීලීව පහත අන්තර්ගතය ඔබට වෙනස් කරන්නත් පුලුවන්.
ඒ අය රීලෝඩ් දිනන්න සහභාගී වෙනවාට අමතරව ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවා මුදල් සොයන්න සම්බන්ධ වුනොත් ඔබට එක් අයෙක් වෙනුවෙන් 1$ ලැබෙනවා. 10ක් ආවොත් 10$
පහත කොටස කොපි කරගන්න. ඔබේ පහසුවට පළමු කමෙන්ට් එකේ එය සඳහන් කරනවා.
????????????????????????????????????????????????????????????????
අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අයට රීලෝඩ් වැස්සක්. කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. පහත ෆෝම් එක පුරවලා ගෲප් එකට Join වෙන්න.
මගේ සාමාජික අංකය :
පහත ලින්ක් එක කිලික් කරන්න :
????????????????????????????????????????????????????????????????
3️⃣ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවු අය
ඔබට පුලුවන් අමතර මුදලක් මේ හරහා සොයන්න. ඊට අමතරව අපගේ සාමාජිකයින් 1,000 සම්පූර්ණ කරගැනීමේ මෙහෙයුමටත් ඔබට දායකවෙන්න පුලුවන්. ඔබ කරන්න ඕන පහත ???? අතර තිබෙන කොටස අවම ගෲප් 10ක පමණ පෝස්ට් කරන්න. ලස්සන රූපයක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ රූපය ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම තහනම්. නිර්මාණශීලීව පහත අන්තර්ගතය ඔබට වෙනස් කරන්නත් පුලුවන්.
ඒ අය රීලෝඩ් දිනන්න සහභාගී වෙනවාට අමතරව ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවා මුදල් සොයන්න සම්බන්ධ වුනොත් ඔබට එක් අයෙක් වෙනුවෙන් 1$ ලැබෙනවා. 10ක් ආවොත් 10$. 100ක් සම්බන්ධ වුනොත් $100ක් පහසුවෙන්ම ලැබෙනවා.
පහත කොටස කොපි කරගන්න. ඔබේ පහසුවට පළමු කමෙන්ට් එකේ එය සඳහන් කරනවා.
????????????????????????????????????????????????????????????????
අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අයට රීලෝඩ් වැස්සක්. කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. පහත ෆෝම් එක පුරවලා ගෲප් එකට Join වෙන්න.
මගේ සාමාජික අංකය :
පහත ලින්ක් එක කිලික් කරන්න :
????????????????????????????????????????????????????????????????
උපදෙස් පිලිපදින්න. තෑගි දිනන්න. මුදල් උපයන්න !
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments