ආදායම් උපයන ක්‍රම ~ පොල්කටු විකුණා ලක්ෂපතියෙක් වෙමු ~ දිස්ත්‍රික් නියෝජිතයෙක් වෙන්න කැමතිද?

by | Aug 25, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

ආදායම් උපයන ක්‍රම ~ පොල්කටු විකුණා ලක්ෂපතියෙක් වෙමු ~ දිස්ත්‍රික් නියෝජිතයෙක් වෙන්න කැමතිද?

▪️ ඔබට පොල්කටු පොළොන්නරුවට ප්‍රවාහනය කල හැකිනම් කිලෝ 1000ක් වෙනුවෙන් ගෙවීම – රු.30,000

▪️ ඔබ පොල්කටු අවම කිලෝ 1,000ක් එකතු කර ඔබගේ ස්ථානයෙන් අදාල ආයතන විසින් පැමිණ පොල්කටු ලබාගන්නවානම් ගෙවීම – රු.20,000

▪️ මාසිකව ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. එක් වරක් ලබාදී හෝ ආදායමක් ලබාගත හැක.

▪️ පැමිණ ලබාගන්නවානම් අවම කිලෝ 1000ක් විය යුතුය.

▪️ පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, ත්‍රිකුණාමලය, පුත්තලම, කුරුනෑගල, කෑගල්ල, ගම්පහ, මාතලේ, නුවර දිස්ත්‍රික් වලින් අයදුම් කරන්න. අනෙක් දිස්ත්‍රික් වලින්ද කිලෝ 1,000 වැඩිනම් ප්‍රශ්නයක් නැත.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

පසුගිය දිනක ලොරියකින් ඇවිත් අපේ ගමේ (කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – වරකපොල) පොල්කටු අරන් ගියා. කිලෝ 1ක් රුපියල් 6ට අරන් ගියේ. ගම්පහ පැත්තේ පොල්කටු දෙකක් රු.1ට මිළදී ගන්නේ.

▪️ ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ ගමේ පොල්කටු ටික එකතු කරගන්න.

▪️ අතේ සල්ලි නැත්නම් විකුණලා සල්ලි දෙන්නම් කියන්න අඳුරන අයට. මොකද අහක දාන පොල්කටුනේ. පොඩි ලොරියක් යාලුවෙක්ගෙන් ඉල්ලගන්න. තෙල්ගහගෙන යන්න පුලුවන් නේ. එතකොට වියදම අඩුයි.

▪️ පොල්කටු එකතු කරගන්න. පොඩි තරාදියක් ගන්න. කිලෝ 1,000 එකතු කරගත්තහම ඔබට පුළුවන් අදාල පොල්කටු ගන්න නියෝජිතයාට කතා කරන්න. කිලෝ 1000ට රු.20,000ක් ලැබෙනවා. ඔබ කිලෝ එකකට රු.10ක් ගෙවලා මිළදී ගත්තත් රු.10ක ලාභයක් තියේ. සම්පූර්ණ රු.10,000ක් ලාභයි. පොළොන්නරුවට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් රු.30,000ක් ලැබෙනවා. එතකොට ලාභය 20,000යි.

✅ කිසිදු ආයෝජනයක් නැතිව කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්.

✅ මිළගණන් අදාල දිනය අනුව වෙනව වෙන්න පුළුවන්.

සම්බන්ධ වෙන්න කැමතිනම්, අවම කිලෝ 1000ක් එකතු කරන්න කැමතිනම් පමණක් ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය කමෙන්ට් කරන්න.

❌ කිලෝ 10ට දිස්ත්‍රික්කය කමෙන්ට් නොකරන්න.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු25

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments