ආදායම් උපයන ක්‍රම ~ විශබීජනාශක පාපිසි පිළිබඳව ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ශෙයාර් කර ආදායමක් උපයන්න

by | Aug 24, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

ආදායම් උපයන ක්‍රම ~ විශබීජනාශක පාපිසි පිළිබඳව ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ශෙයාර් කර ආදායමක් උපයන්න

විෂබිජනාශක පාපිසි | Sanitising Foot Bath Mats

ඔබේ කාර්යාලය, නිවස, ආගමික ස්ථානය, ව්‍යාපාරික ස්ථානය විෂබීජ වලින් ආරක්ෂා කරගන්න.

අදම විෂබිජනාශක පාපිස්සක් භාවිතා කරන්න. තෝරාගැනීමට ප්‍රමාණවල් රැසක්.

???? ප්‍රමාණය – අඟල් 16 x අඟල් 16 – රු.1,950/=

???? ප්‍රමාණය – අඟල් 22 x අඟල් 17 – රු.3,950/=

???? ප්‍රමාණය – අඟල් 20 x අඟල් 33 – රු.4,950/=

???? ලීටර් 5ක විෂබිජනාශක දියර කෑන් එකක් නොමිළයේ හිමිවේ. (කුරියර් ගාස්තුව අඩු කරගැනීමට 1l එක ලබාගෙන dilute කර භාවිතා කල හැක)

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

ඔබගේ කැපවීම සහ නිවැරැදිව අධ්‍යයනය කර ප්‍රවර්ධන කටයුතු කිරීමෙන් (ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ශෙයාර් කිරීමෙන්) ඔබට දෛනිකව රු.3,000ක පමණ ආදායමක් ලැබිය හැක.

මේ පිළිබඳව ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට පහත ලින්ක් එකට යන්න : https://www.facebook.com/groups/362680398799448/permalink/363977138669774/

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු24

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments