ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ඕනෑම වීඩීයෝ එකක අන්තර්ගතය සිංහලෙන් පරිවර්තනය කර බලමු

by | Aug 18, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ඕනෑම වීඩීයෝ එකක අන්තර්ගතය සිංහලෙන් පරිවර්තනය කර බලමු

1️⃣ zTranslate – Translate Videos Subtitle ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න.

2️⃣ ස්ක්‍රීන්ශොට් වල උපදෙස් පිළිපදින්න.

3️⃣ ඕනෑම වීඩියෝ එකක අන්තර්ගතය පරිවර්තනය වේවි.

මෙය පරිවර්තනය කරන්නේ Google Translate සේවාව හරහාය. පරිවර්තනය 100%ක් නිවැරැදි නොවීමට පුළුවන. නමුත් ඔබට ඉගෙන ගැනීමට එය ප්‍රමාණවත්.

❎ නිරවද්‍යතාවය පිළිබඳව මැසිවිලි නොනගා නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න.

Charityshop Team

#2021අගෝස්තු18

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments