මැජික් වීඩියෝ නිර්මාණය කරමු

by | Aug 24, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

මැජික් වීඩියෝ නිර්මාණය කරමු

▪️ ෆෝන් එකෙන් මැජික් වීඩියෝ නිර්මාණය කර අනෙක් අය පුදුම කරවමු, ආදායමක් උපයමු

▪️ Youtube, Tiktok, Facebook අප්ලෝඩ් කර ආදායම් උපයමු

උදාහරණ වීඩියෝව : https://www.facebook.com/groups/826763568206294/permalink/833148350901149/

Install App : Reverse Movie FX – magic video

https://play.google.com/store/apps/details…

මෙම ඇප් එකෙන් සරළව සිදුවන්නේ ඔබගේ වීඩියෝ රිවර්ස් කිරීමයි. ඔබ එයට ගැලපෙන ලෙස රඟපෑම කල යුතුය. ඇප් එකේ Tutorial බලා ඉගෙන ගන්න.

නිර්මාණාත්මක වීඩියෝ නිර්මාණය කර Youtube Channel එකකට අප්ලෝඩ් කර ඔබට ආදායම් ඉපයිය හැක.

මිනිසුන්ට වංචා නොකර, රවට්ටන්නේ නැතිව මේ ආකාරයට මිනිස්සු සතුටු කර, පුදුම කර Youtube Views ලබාගන්න. ආදායම් උපයන්න.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු24

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments