විශේෂ නිවේදනයයි – WhatsApp Referral Link

by | Aug 24, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි – WhatsApp Referral Link

ඔබගේ ඉල්ලීම මත ඔබට අප විසින් නිර්මාණය කරදුන් WhatsApp Referral Link එක බලාගන්න මේ පෝස්ට් එක බලන්න.

Whatsapp Referral ලින්ක් එක තවමත් ලබාගෙන නැතිනම් පහත ලින්ක් එකේ උපදෙස් පිළිපදින්න. මෙය නොමිළයේ ලබාගත හැක්කේ අගෝස්තු 25 දක්වා පමණි.

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/371803407788775/

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments