ෆෝන් එකේ තියෙන සල්ලි තව කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් විදිහට යවන්නේ කොහොමද ?

by | Aug 18, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

ෆෝන් එකේ තියෙන සල්ලි තව කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් විදිහට යවන්නේ කොහොමද ?

???? DIALOG ACTIVATE /SEND CREDIT

Activate : Type EZ and send it to 356

Deactivate : Type EZ DEACT and send it to 356

USSD code : #356#

USSD සහ MyDialog App එක හරහා මුදල් හුවමාරුවේදී ගාස්තුවක් අය නොවේ.

???? MOBITEL ACTIVATE /SEND CREDIT

*448* mobile number *Amount# SEND

Ex : 448*0715684100*50#

ගාස්තුවක් අය වේ.

???? HUTCH ACTIVATE /SEND CREDIT

Activation USSD service code *121#

???? AIRTEL ACTIVATE /SEND CREDIT

SMS: *Amount*’Recipient Mobile No’ to 234

or USSD CODE : *234*reload amount*mobile number #

Ex : *234*50*0751234567 #

???? ETISALAT ACTIVATE /SEND CREDIT

Call to *345

සැ.යු : ඉහත තොරතුරු වෙනස් විය හැක. ඔබ සතුව අදාල Network එකේ සිම් එකක් තිබේනම් නොමිළයේ Hotline එකට කතා කර වැඩි විස්තර ලබාගන්න. සමහර ඒවාට ගාස්තුවක් අයවේ. ඒ පිළිබඳව විස්තර සොයාගන්න. ගාස්තු අය වෙන / නොවන ඒවා ගැන කමෙන්ට් එකකින් අපිවත් දැනුවත් කරන්න.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු18

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments