ෆෝන් එකේ ෆේස්බුක්, Whatsapp හෝ වෙන ඕනෑම ඇප් එකක කොපි දෙකක් භාවිතා කරන්න පහසුකම ලබාදෙන ඇප් එකක්

by | Jun 13, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

ෆෝන් එකේ ෆේස්බුක්, Whatsapp හෝ වෙන ඕනෑම ඇප් එකක කොපි දෙකක් භාවිතා කරන්න පහසුකම ලබාදෙන ඇප් එකක්

ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න : https://play.google.com/store/apps/details…

iPhone වලට හෝ Huwawi වලට ඔබගේ App Gallery වල මෙම ඇප් එක හෝ මෙයට සමාන ඇප් එකක් ඇත්නම් භාවිතා කරන්න.

සැ.යු : මෙය හරහා දුරකතන තරමක් මන්දගාමී විය හැක.

CharityShop Team

#2021ජූනි13

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments