Smart විදිහට Credit Card භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

by | Aug 24, 2021 | Techඉස්කෝලේ | 0 comments

Smart විදිහට Credit Card භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

✅ අප විසින් ඔබට ලබාදෙන LOLC Credit Card පත භාවිතා කිරීමට පෙර මෙම පෝස්ට් එක අවබෝධයෙන් කියවා ඔබේ කාඩ්පත Smart ලෙස භාවිතා කරන්න. මෙය කියවීමට කම්මැලි වුවහොත් ඔබගේ අනාගතයම විනාශ වී යා හැක.

1️⃣ හැඳින්වීම :

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් උපකරණ (Electronic Payment Devices) භාවිතය ශ්‍රී ලංකාව තුල සීග්‍රයෙන් ඉහල යමින් පවතී. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් – Credit Cards, ඩෙබිට් කාඩ්පත් – Debit Cards, ඉන්ධන කාඩ්පත් – Fuel Cards, සංචාරක කාඩ්පත් – Travel Cards, වෙබ් කාඩ්පත් – Web Cards, පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් – Prepaid Cards, අතත්‍ය කාඩ්පත් – Virtual Cards ආදී වශයෙන් මේවා විවිධාකාර වේ.

2️⃣ අයදුම්කිරිම :

තවමත් ඔබ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියෙකු නොවේ නම් ඔබට ඒ සඳහා අයදුම් (apply) කිරීමට ක්‍රම ගණනාවක් ඇත.

ඒවායින් කිහිපයක් පමණක් පහත සඳහන් කරමු.

▪️ ඔබ නියැලී සිටින රැකියාවේ වැටුප මත අයදුම් කිරීම.

▪️ ඔබ නියැලී සිටින ව්‍යාපාරයේ පිරිවැටුම මත අයදුම් කිරීම.

▪️ ඔබගේ තැන්පතු මත අයදුම් කිරීම.

▪️ Card to Card පහසුකම

තේරුම් ගැනීමේ පහසුව පිණිස මෙම ක්‍රමවේදයන් එකින් එක වෙන වෙනම තේරුම් ගනිමු.

✅ ඔබ නියැලී සිටින රැකියාවේ වැටුප මත අයදුම් කිරීම. (applying on occupation)

මෙහිදී  බැංකුව විසින් සළකා බලනු ලබන අංග කිහිපයක් ඇත. ඉන් එකක් වන්නේ අයදුම්කරුගේ ශුද්ධ වැටුපයි (Net Salary). අයදුම්කරුගේ දළ වැටුපට (Basic Salary) ඔහුගේ/ඇයගේ  අතිරේක දීමනා (Allowances) එකතු වී අනෙකුත් අය කර ගැනීම් (Deductions) අඩු කළ පසු  ලැබෙන පිළිතුර ශුද්ධ වැටුප ලෙස සාමාන්‍යයෙන් සළකනු ලැබේ.

සරලව ශුද්ධ වැටුප යනු ඔහුට/ඇයට මාසිකව අතට ලැබෙන සැබෑ මුදලයි. ඕනෑම වැටුප් වාර්තාවක් (Salary Sheet) පරික්ෂාකර බැලූ විට මෙය ඔබට පහසුවෙන් අවබෝධ වනු ඇත.

ශුද්ධ වැටුප මත අයදුම්කරු වෙත ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබා දීමේදී බැංකුව සැලකිල්ලට ගන්නා එක්තරා කරුණක් නම් වැටුප් පත්‍රිකාවේ සඳහන් ශුද්ධ වැටුප මත අදාල අයදුම්කරුට ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවක් පවතීද යන්නයි.

එහිදී ශුද්ධ වැටුප සාපේක්ෂව අඩු අගයක් ගනී නම් අඩු ණය සීමාවකින් (Credit Limit) යුතු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ද ශුද්ධ වැටුප සාපේක්ෂව වැඩි අගයක් ගනී නම් වැඩි ණය සීමාවකින් යුතු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ද බැංකුව විසින් ලබා දෙනු ඇත.

එහෙත් එය එසේම විය යුතුයැයි මුල් බැසගත් නීතියක් නැත. බැංකු කළමනාකාරිත්වයේ තීරණ මත ණය සිමාව වෙනස් විය හැක. අයදුම්කරු වෙත ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක ස්වරූපයෙන් ලබා දෙන ණය මුදල ආපසු අය කර ගැනීමේ වගකීම / අවදානම (Risk) දැරීමට බැංකුව සුදානම් නම් බැංකු කළමනාකාරිත්වය වැඩි ණය  සීමාවක් සහිත ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ඇත. තීරණය බැංකුව සතුය.

එහෙත් මතක තබා ගන්න. ඉහල ණය සීමාවක් යනු ඔබට ලැබුණු වටිනා තිළිණයක් නොවේ. එය වැඩි අවදානමකි. අඩු ණය සිමාවක් නිරන්තරයෙන් ඔබගේ වියදම් සිමා කරයි. එය ඔබට වාසි දායකය.

ඇතැම් බැංකු ශුද්ධ වැටුප මත ලබා දෙන ණය සීමාව තීරණය නොකරයි. ඔවුන් සැලකිල්ලට ගන්නේ දල වැටුපයි. වෙනත් දීමනා හා අඩු කිරීම් මාසයෙන් මාසයට වෙනස් විය හැකි නිසා එහිදී ස්ථාවර අගයකින් යුතු දළ වැටුප මත, ලබා දෙන ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතේ ණය සිමාව තීරණය කරනු ලැබේ.

රැකියාවේ වැටුප මත ණය සීමාව තීරණය කිරීමේදී තවත් අතිරේක සාධක බැංකු කළමනාකාරිත්වය මඟින් සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. නිදසුනක් ලෙස ඔබ ස්ථිර රැකියාවක නියුතු නම් ඉහළ ණය සීමාවක් අපේක්ෂා කළ හැක. කොන්ත්‍රාත් පදනම වැනි රැකියාව ස්ථිර නොමැති අවස්ථාවලදී පහල ණය සීමාවක් හිමි විය හැක. ඇතැම් විට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප විය හැක.

එසේම ඔබගේ රැකියාවට වත්මන් සමාජයේ  වැඩි පිළිගැනීමක් පවතීනම් ඉහළ ණය සීමාවක් අපේක්ෂා කළ හැක. පිළිගනිම අඩු නම් පහල ණය සීමාවක් හිමි විය හැක. ඇතැම් විට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප විය හැක.

එහෙත් මේ කිසිවක් න්‍යායාත්මකව පිළිපැදීමක් බැංකු සිදු නොකරයි. අවසන් තීරණය බැංකුව සතුය. මෙම ක්‍රමයට අනුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි පිළිබඳව දැනුවත් වීමද ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

✅ ඔබ නියැලී සිටින ව්‍යාපාරයේ පිරිවැටුම මත අයදුම් කිරීම. (applying on business)

මෙහිදී සළකා බැලෙන ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයකි. ඉන් එකක් වන්නේ ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ආදායම (revenue) හා වියදමයි (expense). බැංකුවක්  විසින් මෙය තීරණය කරනු  පිණිස ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ නමින් ජංගම ගිණුමක් (current account) තිබිය යුතුය.

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් (savings) මත සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක අදායම වියදම තීරණය නොකෙරේ. නොයෙකුත් සංගම්, සංවිධාන, සමාජ සේවා සඳහා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් විවෘත කළත් ව්‍යාපාරයක් නමින් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් විවෘත කරන අවස්ථා විරලය.

බැංකුව විසින් ඔබගේ ජංගම ගිණුම ක්‍රියාත්මක (activity) වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. අයිරා පොලි (over draft) සහ වෙනත් ගාස්තු (fees) ප්‍රමාදයකින් තොරව ගෙවීම් කර තිබීම, චෙක්පත් අගරු වීමේ (cheque return) අඩු ප්‍රවණතාව, තැන්පතුවල මාසික සාමාන්‍ය රුපියල් වටිනාකම (average monthly rupee value), හරකිරීම් වල මාසික සාමාන්‍ය රුපියල් වටිනාකම  බැංකුවේ පැරණි ගනුදෙනුකරුවෙක් වීම, වැනි කරුණු මෙහිදී සැළකිල්ලට ගනු ලැබේ.

(මෙම යෙදුම් ඇතැම්විට ඔබට වටහා ගැනීමට අපහසු විය හැක. ඔබට ඇති ගැටළු වම්පස කුඩා පණිවිඩ කොටුවේ සරලව කෙටියෙන් සඳහන් කොට අප වෙත එවන්න. අපි ඔබට හැකි සෑම අයුරකින්ම සහය වෙමු)

මෙම ක්‍රමයට අනුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි පිළිබඳව දැනුවත් වීමද ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

✅ ඔබගේ තැන්පතු මත අයදුම් කිරීම.  (applying on a deposit)

ඉහත ක්‍රම දෙකටම ඔබට ණය කාඩ්පතක් ඉල්ලුම් කිරීමට නොහැකි වන අවස්ථා ඇත. ඔබ ශිෂ්‍යයෙකු හෝ ශිෂ්‍යාවක් නම්, ඔබ බෙහෙවින් වයෝවෘද්ධ නම්, ඔබ සතුව ව්‍යාපාරයක් නොමැති නම්, ඔබ රැකියා විරහිත නම්, ඔබගේ අයදුම්පත කුමන හෝ ක්‍රමයකින් දැනටමත් ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත්නම්, ඔබට ඇති එක් විකල්ප ක්‍රමයක් ලෙස තැන්පතු මත අයදුම් කිරීම  හැඳින්විය හැක.

මෙහිදී සිදු වන්නේ ඔබ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත අයදුම් කරන බැංකුවේම කුමන හෝ ශාඛාවක කුමන හෝ වර්ගයක ගිණුමක් විවෘත කිරීමයි. එම ගිණුමට ඔබ බලාපොරොත්තු වන ණය සිමාවෙන් 110% තැන්පත් කිරීම සිදු කල යුතුය.

නිදසුන් ලෙස ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ රු. 10,000ක ණය සීමාවකින් යුතු කාඩ්පතක් යැයි සිතමු. රු. 10,000 න් 110% ක් ගණනය කර බලන්න. 10,000x (110/100) ලෙස සැළකු විට පිළිතුර රු 11,000කි. එහෙත් මෙම අනුපාතය වෙනස් විය හැක. ඇතැම් විට 110% ක තැන්පතුවක් වෙනුවට 125% ක තැන්පතුවක් බැංකුව විසින් නියම කිරීමට ඉඩ ඇත. එය බැංකු කළමනාකාරීත්වයේ තීරණයයි. ඔබටත් මටත් කළ හැකි දෙයක් නැත.

දෙවන පියවර වන්නේ එම තැන්පතු මුදල බැංකුව විසින් නියඳ කිරීමයි (freeze). එහි අදහස වන්නේ ඔබට නිකුත් කරන ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත භාවිතා කෙරෙන තාක් කල් ඔබගේ තැන්පතු මුදල් ඔබට ලබා ගත නොහැකි බවයි. ගිණුමේ මුදල් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත ස්ථිරව අවලංගු කොට යලි බැංකුවට භාර දිය යුතුය (surrender).

එසේම ඔබ මෙසේ ලබා ගන්නා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතකින් ගනුදෙනු කරන විට එම භාවිතා කරන ණය ප්‍රමාණය වෙනම බැංකුවට ආපසු ගෙවීම් (pay back) කල යුතුය. ණය පියවීම ඔබ විසින් සිදු කළ  යුතුය. නියඳ කොට ඇති ඔබගේ තැන්පතු මුදල් මඟින් ඔබගේ ණය පියවීමක් සිදු නොවේ. එහෙත් එය ඔබගේ තැන්පතුවක් නිසා එයට පොලී එකතු වීමට (interest accumulation) බාධාවක් නොමැත. පොලිය ප්‍රමානවත්නම් එමඟින් කාඩ්පතේ ණය මුදල පියවීමේ විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් (special arrangement) බැංකුවේ තීරණයට යටත්ව ඇතැම්විට සලසා ගත හැකි වනු ඇත.

මෙම ක්‍රමයට අනුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි පිළිබඳව දැනුවත් වීමද ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

3️⃣ ගණුදෙණු කිරීම :

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතකින් ගණුදෙණු කිරීම විවිධ ස්වරූප වලින් සිදු විය හැක. අන්තරජාලය හරහා සිදුවන ගණුදෙණු (internet transactions), වෙළෙඳ ස්ථානවල පවතින POS යන්ත්‍ර හරහා සිදුවන ගණුදෙණු (POS transactions), ATM යන්ත්‍ර හරහා සිදුවන ගණුදෙනු (ATM transactions), යනු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මඟින් සිදුවන ප්‍රධාන ගණුදෙනු වර්ග කිහිපයකි.

තේරුම් ගැනීමේ පහසුව පිණිස මේ එකිනෙකක් වෙන වෙනම සලකා බලමු.

✅ ATM යන්ත්‍ර හරහා සිදුවන ගණුදෙනු (Automatic Teller Machine transactions)

ඔබගේ බැංකුව විසින් ඔබට නිකුත් කර ඇති ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට යම් ණය සීමාවක් (රුපියල් 10,000 ක්) ලබා දී ඇතැයි සිතමු. මෙම රුපියල් 10,000 ක ණය ප්‍රමාණය ඔබ භාවිතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්වරූපයෙනි. එනම් මෙමඟින් ඔබට භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයෙන් ගෙවීම් කළ හැක.

ඇතැම් බැංකු ඔබගේ මෙම ණය ප්‍රමාණයෙන් යම් කොටසක් ATM යන්ත්‍ර හරහා මුදල් නෝට්ටු ලෙස ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට සලසා දෙනු ඇත.  ඔබ භාවිතා කරන ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත නිකුත් කල බැංකුවටම අයත් ATM යන්ත්‍රයකින් හෝ වෙනත් බැංකුවකට අයත් ATM යන්ත්‍රයකින් ඔබට මෙසේ මුදල් අත්තිකාරම් (cash advances) නෝට්ටු ලෙස ලබා ගත හැක.

එහෙත් එය යම් යම් සීමා කිරීම් සහිතය. ඉහත රුපියල් 10,000ක ණය සීමාව සහිත ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත සැළකුවහොත් ඔබ එම මුළු ණය ප්‍රමාණයම මුදල් අත්තිකාරම් (cash advances) ලෙස ලබා ගැනීම බොහෝ බැංකු විසින් අවහිර කෙරෙනු ඇත. ඔබට ලබා ගැනීමට ඉඩ සැලසෙනු ඇත්තේ ඉන් යම් ප්‍රමාණයක් පමණි. උදාහරණ ලෙස ණය සීමාවෙන් 40%ක් එනම් රු 4000ක් පමණි.

එපමණක් නොවේ. ඔබ මෙසේ ලබා ගත් රුපියල් 4000ක අත්තිකාරම් මුදල පසු දිනම ඔබ නැවත ඔබගේ බැංකුවටම ගෙවීම් කළේ යැයි සිතමු. එහෙත් ඇතැම් බැංකු වලින් ඔබට යලිත් එම රුපියල් 4000ක මුදල් අත්තිකාරම ලබා ගත නොහැක. එනම් නැවත එය ලබා ගත හැකි වන්නේ යම් කාල සීමාවකට පසුය. එය මාස 2 ක් විය හැක. දින 45 ක් විය හැක. හෝ බැංකුව තීරණය කරන කාලයක් විය හැකිය.

තවත් බරපතල කරුණක් ඇත. එනම් අනෙකුත් ගනුදෙනු මෙන් නොව මුදල් අත්තිකාරම් සඳහා එය ලබා ගත් දිනයේ සිටම පොලී අය වීම ආරම්භ වීමයි.

ඉහත රුපියල් 4000ක මුදල ඔබ ලබා ගත්තේ ඔක්තෝබර් මස 10 වෙනි දා යැයි සිතමු. ඔබ 15 වෙනිදා ඉන් රුපියල් 2000ක් නැවත ඔබගේ බැංකුවට ගෙවයි. 23 වෙනිදා ඉතිරි රුපියල් 2000 පියවයි. මුදල් අත්තිකාරම සඳහා බැංකුවේ මාසික පොලී අනුපාතය 3%ක් නම් ඔබට පොලී අයවන්නේ කෙසේද?

ඔක්තොබර් 10වෙනිදා සිට 15 වෙනිදා දක්වා ඔබගේ ණය ශේෂය = රු 4000

රුපියල් 4000 ක ණය මුදල ඔබ භුක්තිවිඳි කාලය (ඔක්තොබර් 10වෙනිදා සිට 15 වෙනිදා දක්වා) = දවස් 5 යි

මාසික පොලී අනුපාතය = 3%

දිනක පොලී අනුපාතය = 3% / 30

රුපියල් 4000 සඳහා දිනකට පොලිය = 4000 x (3% / 30)

ඒ අනුව දින 5 කට පොළිය = 5 x 4000 x (3% / 30)

= රුපියල් 20

වැඩේ ඉවර නැත. දින 5 කට පසුව ඔබ ගෙවීම් කරන්නේ ලබා ගත් මුළු මුදල් අත්තිකාරමින් රුපියල් 2000ක් පමණි. තවත් රුපියල් 2000ක ණය ශේෂයක් ඔක්තෝබර් 15 සිට 23 දක්වා ඉදිරියට ඇදී යයි. ඒ සඳහා ද පොලී ගණනය වේ.

ඔක්තොබර් 15වෙනිදා සිට 23 වෙනිදා දක්වා ඔබගේ ණය ශේෂය = රු2000

රුපියල් 2000 ක ණය මුදල ඔබ භුක්තිවිඳි කාලය (ඔක්තොබර් 15වෙනිදා සිට 23 වෙනිදා දක්වා) = දවස් 8 යි

මාසික පොලී අනුපාතය = 3%

දිනක පොලී අනුපාතය = 3% / 30

රුපියල් 2000 සඳහා දිනකට පොලිය = 2000 x (3% / 30)

ඒ අනුව දින 8 කට පොළිය = 8 x 2000 x (3% / 30)

= රුපියල් 16

ඒ අනුව රුපියල් 4000 සඳහා ඔබ ගෙවිය යුතු මුලු ණය පොලිය = 20+16 = රුපියල් 46 යි

මෙය එතරම් විශාල  පොලී මුදලක් ලෙස ඔබ නොදකිනු ඇත. එහෙත් තත්වය බැරෑරුම් වන්නේ වෙන වැඩ දහසක් අස්සේ ලබා ගත් මුදල් අත්තිකාරම නැවත ගෙවීම් කරන්නට අමතක වූ විටය. රුපියල් 100,000ක මුදල් අත්තිකාරකමක් ලබාගෙන මාස 3 ක් පොලී ගෙවා ගන්නට බැරි වුනොත්..? පොලිය රුපියල් 9000 ක් වනු ඇත.

ATM ගනුදෙනු සඳහා වෙනම මුදල් අත්තිකාරම් ගාස්තු (cash advance fees) අය වීම ද සිදු වේ. මෙය බැංකුව විසින් තීරණය කරන නියමිත ගාස්තුවක් හෝ මුදල් අත්තිකාරමින් යම් ප්‍රතිශතයක් විය හැක.

නිදසුනක් ලෙස ඇතැම් බැංකු ඔබ ලබාගන්නා මුදලට යම් සීමාවක් දක්වා අය කරන්නේ ස්ථාවර ගාස්තුවකි (flat amount). එම සීමාව ඉක්මවූ  පසු අය වන්නේ ප්‍රතිශයකි.

හෙවත් රු 7000ක් දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 300 කි. 7200ක් වුව හොත් ගස්තුව මුදල් අත්තිකාරමින් 6%ක් වනු ඇත. එවිට ගාස්තුව රු. 432 කි.

ATM ගණුදෙනු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් මඟින් සිදු කෙරෙන සරලම (simplest) ගණුදෙනු වර්ගයකි. කොතරම් සරල වුවත් එම ගණුදෙනු සඳහාද ඔබ විසින් පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂක පිළිවෙත් (security procedure) සහ ආචාර ධර්මතාවයන් (ethics) පවතී. ඒවායින් කිහිපයක් පහත සඳහන් කරමු.

ඔබට පෙර පැමිණි ගණුදෙනුකරුට ප්‍රමුඛ ස්ථානය (priority) ලබා දීම.

ඔහු/ඇය ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කරන තෙක් ATM යන්ත්‍රය වෙත නොයෑම.

ඔහු/ඇය ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කර  පිටව ගිය පසු ඔහු/ඇය විසින් අදාළ කාඩ්පත අමතක කර දමා ගොස් ඇත්නම් වහාම ඒ පිළිබඳව ඔහු/ඇය ගේ අවධානය  යොමු කර වීම. එසේ කිරීමට නොහැකි නම් ළඟම ඇති බැංකු ශාඛාවට එම කාඩ්පත භාරදීම (surrender).

අමතක කර දමා ගොස් ඇති කාඩ්පතකින් කිසි විටෙකත් ගණුදෙනු කිරීමට උත්සාහ  නොකිරීම.

ඔහු/ඇය ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කර  පිටව ගිය පසු ඔහු/ඇය විසින් ගනුදෙනුවට අදාල රිසිට්පත යන්ත්‍රයේ නිකුතු විවරයේ (slot) දමා ගොස් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව ඔහු/ඇය ගේ අවධානය යොමු කර වීම. රිසිට්පතේ සඳහන් බැංකු ශේෂය (account balance) නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් වැළකීම.

හැකිතාක් ඉක්මණින් (as quickly as possible) ඔබගේ ගනුදෙනුව සිදු කිරීම.

කාඩ්පත යන්ත්‍රයේ සිර වූ අවස්ථාවකදී වගකිව යුතු බැංකු නිලධාරියෙකුගෙන් හැර වෙනත් නාඳුනන පුද්ගලයින්ගේ සහය නොපැතීම. (සමහර විට කාඩ්පත සිර වන ආකාරයට ATM යන්ත්‍රයේ යාන්ත්‍රණය mechanism වෙනස් කොට ඔබට සහය පළ කරමින් ඔබ වෙත පැමිණෙන්නේ දරුණු අපරාධකරුවන් ය).

කිසිම ආකාරයකින් ඔබගේ මුහුණ වසන් වන ආකාරයෙන් ගනුදෙනු සිදු නොකිරීම.

4️⃣ ණය පියවීම :

ඔබ විසින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත භාවිතා කර ගණුදෙණු කිරීමේදී ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතේ භාවිතා කල හැකි ණය ශේෂය (available balance) ක්‍රමයෙන් අඩු වනු ඇත. භාවිතා කළ  ණය  ශේෂය (out standing balance) වැඩි වනු ඇත.

මෙම භාවිතා කල ණය ශේෂය මසකට වරක් ඔබට මාසික බිල්පතක් (monthly statement) මඟින් සිහිපත් කෙරෙනු ඇත. එම බිල්පත මුද්‍රණය වන දිනට (statement date) අදාළව එම මුද්‍රණ දිනය දක්වා ඔබ විසින් සිදු කල ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ගනුදෙනු වල සාරාංශයක් (summary) එහි සඳහන් වනු ඇත.

නිතරම ඔබට ලැබෙන මාසික ප්‍රකාශණය ප්‍රවේශමෙන් කියවීම වැදගත්ය. ඇතැම් විට එකම ගනුදෙනුව දෙවරක් (duplicates) සටහන් වී තිබිය හැක. ඔබගේ නමේ හෝ ලිපිනයේ දෝෂ තිබිය හැක. ගෙවීම් කල යුතු දිනය (payment due date) වැරදි සහගත විය හැක. එම නිසා සෑම බිල්පතක්ම විමසිල්ලෙන් කියවන්න. දෝෂ සහිත නම් වහාම ඔබගේ බැංකුව අමතන්න.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක ණය පියවීමට සුදුසු ලාභදායීම ක්‍රියා පිළිවෙත කුමක්ද? ඒ සඳහා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මාසික ප්‍රකාශණයක ඇතුලත් වන වැදගත් අංග කිහිපයක් සලකා බලමු.

මාසික ප්‍රකාශනය මුද්‍රිත දිනය (statement date) ගෙවීම් කළ යුතු දිනය (payment due date)

භාවිතා කර ඇති සම්පුර්ණ ණය ප්‍රමාණය (total outstanding)

සම්පුර්ණ ණය ප්‍රමාණයෙන් ගෙවිය යුතු අවම මුදල (minimum payment due)

මෙම අංග හතරෙන් ඔබට අවබෝධ කරගත හැකි සරල සාරාංශය නම්,

සම්පුර්ණ ණය මුදල ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත.

ඉන් කොටසක් පමණක් ගෙවීම ප්‍රමාණවත් ය.

එහෙත් එම ගෙවීම් ප්‍රමාණය, ගෙවිය යුතු අවම මුදල හෝ ඊට වඩා වැඩි අගයක් ගත යුතුය.

එසේම මෙම ගෙවීම් කිරීම ගෙවීම් කල යුතු දිනට කලින් ගෙවිය යුතුය.

ඉහත සාරාංශය තවදුරටත් විග්‍රහ කළහොත්,

ගෙවීම් කළ යුතු දිනය ඉකුත් වී ගෙවීම් කළ විට,

අවම මුදල හෝ ඊට වඩා වැඩි මුදලක් හෝ ගෙවීම් කිරීම අතපසු වූ විට එය ඔබට අවාසි දායකය.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු24

සැ.යු : උපුටාගැනීම් කරුණු ඇතුලත්ය. එම කරුණු වල අයිතිය කතෲන් සතුය.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments