අනුන්ගේ බිල් ගෙවලා මාසෙට රු.4,500ක් උපයමු !

by | Jul 18, 2021 | UPay Pramotions | 0 comments

අනුන්ගේ බිල් ගෙවලා මාසෙට රු.4,500ක් උපයමු !

15%ක කොමිස් මුදලක් ලැබුණා වගේ තමයි…

(සැ.යු : රු.1,000ට වැඩි සෑම බිල්පතකටම එහි අගය කොපමණ වුවත් ලැබෙන්නේ රු.150කි)

පහත ලින්ක් එකෙන් UPay App එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න : https://referral.upay.lk/NdJFqvDNFhb

ආයතන ලැයිස්තුව : උපුටා ගැනීම UPay Facebook Page (බිල්පත් ගෙවීම් පමණයි)

Etisalat Lanka (Pvt) Ltd

MBSL Insurance Company Limited

Fairfirst Insurance Limited

AIA Insurance Lanka PLC

National Water Supply & Drainage Board

Ceylon Electricity Board

Sri Lanka Insurance Corporation Limited

Sri Lanka Telecom PLC

Union Assurance PLC

Lanka Bell Limited

LOLC Insurance Company Limited

Lanka Electricity Company (Pvt) Limited

Amana Takaful PLC

Mobitel Pvt Ltd

HNB Assurance PLC

Janashakthi Insurance PLC

Softlogic Life Insurance PLC

HNB General Insurance Limited

COOP Life Insurance Limited

Hutchinson Telecommunications Lanka Pvt

SLT CDMA

Bharti Airtel Lanka (Private) Limited

LOLC Finance

Dialog GSM

Dialog GSM Postpaid

Dialog TV

Dialog TV Postpaid

Dialog HBB/CDMA

Dialog CDMA Postpaid

Ceylinco General VIP

Janashakthi Life Insurance

Dialog WIMAX

Multi Finance PLC (Finance and Leasing payments)

Multi Finance PLC (Loan Repayment)

Arpico Finance – Leasing Payments

Allianz General Insurance

Senkadagala Finance

Associated Motor Finance

Dialog finance

Fintrex Finance Limited

Mobitel Pvt Ltd – Tipping

Dialog – Tipping

Etisalat – Tipping

Hutchinson – Tipping

Bharti Airtel Lanka – Tipping

Uber Taxi

Uber Eats

Sanasa General Insurance

Sanasa Life Insurance

Continental Insurance

LOLC Development Finance

Mobitel Reload

Mobitel Data Plans

Mobitel Bill Payments

Tipping Via Mobitel

Tipping Via Mobitel Data

Tipping Via Mobitel Bill Pay

ආයතන ලැයිස්තුව :

http://bit.ly/upbl06

*කොන්දේසි අදාල වේ.

-ඕනෑම බිල්පත් ගෙවීමක් සඳහා මෙම දීමනාව අදාළ වේ (refer the Biller list).

– දිනකට ඉහත Biller ලැයිස්තුවේ එක් ආයතනයක් සදහා එක් වරක් පමණක් Cash back වාසිය හිමිවේ.

– ඔබ දිනාගන්නා මුදල U Points ලෙස ගිණුමට එකතුවේ.

???? සියල්ල අවසන් වූ පසු ඔබ මේ පෝස්ට් එක කියවා අද දිනයේ UPay Install කරගත් අයෙක්නම් Upay ලියාපදිංචිය සඳහා භාවිතා කල දුරකතන අංකය කමෙන්ට් කරන්න…

????????????????????????????????????????????????????????????????

1️⃣ මුලින්ම පහත ලින්ක් එකෙන් ඇප් එක Install කරගන්න.

සාමාන්‍ය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකතන : https://referral.upay.lk/NdJFqvDNFhb

Huwawi : https://www.apkmonk.com/app/com.paymentservices.upay/

iPhone : https://apps.apple.com/…/upay-sri-lankas…/id1284389298

2️⃣ ඇප් එක විවෘත කර ඉන්පසු ඔබට UPay ගිණුමක් නොමැතිද?  [Sign Up/ලියාපදිංචි වන්න]

හරහා ඔබේ තොරතුරු (නම, හැඳුනුම්පත් අංකය, නව දුරකථන අංකය, රහස්‍ය වචනය) ඇතුලත් කර ලියාපදිංචි වන්න. ඉන්පසු ඇප් එකට  පිවිසෙන්න. දැන් ඇප් එක සක්‍රීය වෙලා අවසන්…

???? සියල්ල අවසන් වූ පසු ඔබ මේ පෝස්ට් එක කියවා අද දිනයේ UPay Install කරගත් අයෙක්නම් Upay ලියාපදිංචිය සඳහා භාවිතා කල දුරකතන අංකය කමෙන්ට් කරන්න…

???? ඇප් එකේ භාෂාව වෙනස් කරගන්න මෙනු එකේ භාෂාව තේරීම ඔබන්න

????‍????‍????‍???? මිතුරන්ට මේ ඇප් එක හඳුන්වාදී (UEarn) අමතර ආදායමක්ද ඉපයිය හැක.

කරුණාකර මුරපද මතක තබාගන්න. නොඑසේනම් ලියා තබාගන්න…

ඇප් එකට ඔබගේ බැංකු ගිණුමක් හෝ කාඩ් එකක් ඇතුලත් කර ඔබගේ ඕනෑම බිල්පතක් ගෙවන්න.

ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න සහයක් අවශ්‍යයිනම් අමතන්න : සජිත් 077 639 6457 (SDB Bank Warakapola නියෝජිත)

#2021ජූලි18

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments